[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

fundacja
Watoto – Dzieci Afryki

ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne k. Warszawy
tel./fax: 22 756 58 50  •  tel.: 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Konto bankowe:

43 1140 1010 0000 5839 2900 1001
(konto złotówkowe, mBank O.K/Warszawa, dawniej BRE Bank)
Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000227006
REGON: 140043191, NIP: 123-10-48-220
Fundacja posiada status
organizacji pożytku publicznego
Dane potrzebne do przekazania 1% podatku:
Numer KRS: 0000227006

Idea

Idea organizowania indywidualnej pomocy płynącej od poszczególnych mieszkańców „bogatej północy” na rzecz konkretnych dzieci w Trzecim Świecie znana jest od kilkudziesięciu lat. Realizują ją zarówno misjonarze różnych kościołów w oparciu o swoich rodaków, jak i organizacje świeckie. W Polsce prowadzenie takich akcji stało się możliwe w latach dziewięćdziesiątych, a szczególnie rozwinęło się w stosunku do sierot wojennych w Rwandzie.

W każdym kraju Afryki Subsaharyjskiej jest bardzo wiele dzieci potrzebujących pomocy – zarówno sierot, jak i półsierot oraz dzieci z bardzo biednych, wielodzietnych rodzin. Za najważniejsze uważamy umożliwienie tym dzieciom ukończenia szkoły – zdobycie wykształcenia, wyuczenie się zawodu może odmienić ich los.

Początki

Każdy z nas, członków zarządu fundacji, bierze udział w akcjach pomocy afrykańskim dzieciom od 1997 roku. Po dwóch–trzech latach udziału w akcji „Adopcja Serca” w charakterze „rodziców adopcyjnych” postanowiliśmy zrobić coś więcej: włączyliśmy się w prowadzenie akcji we współpracy z niektórymi spośród polskich placówkek misyjnych, które do 2000 roku jeszcze „Adopcji Serca” nie prowadziły. Po pewnym czasie staliśmy się samodzielnym zespołem wolontariuszy. Przez blisko pięć lat naszej współpracy z placówkami misyjnymi Księży Pallotynów oraz Sióstr Służek NMPN połączyliśmy z polskimi „rodzicami” 2334 sieroty z Rwandy i Konga Demokratycznego.

Przekazanie w październiku 2004 roku Pallotyńskiemu Sekretariatowi Misyjnemu administrowania akcją związaną z placówkami Księży Pallotynów (2177 podopiecznych – głównie w Rwandzie) oznaczało, że nasz zespół (prowadząc nadal akcję pomocy dla 157 podopiecznych Sióstr Służek) dysponuje wolnymi zasobami: czasem i zdobytym przez kilka lat doświadczeniem.

Kiedy więc w styczniu 2005 roku otworzyła się możliwość objęcia pomocą dzieci i młodzieży w kilku różnych krajach Afryki Subsaharyjskiej – założyliśmy fundację Watoto – Dzieci Afryki. Uznaliśmy, że organizacyjnie jest to najlepsze rozwiązanie: fundacja, jako samodzielna osoba prawna, może współpracować z różnymi zgromadzeniami zakonnymi, prowadzącymi misje w różnych krajach.

Lata 2005–2021

Przez blisko siedemnaście lat prowadzenia akcji „Watoto” i analogicznej akcji „Dzieci Syberii” nasi ofiarodawcy finansowali koszty nauki (lub nauki i utrzymania) 2825 dzieci/młodzieży (w tej liczbie jest 147 studentów wyższych uczelni) w Kamerunie, Kongu Demokratycznym, RPA, Rwandzie, Tanzanii oraz na Syberii. Do końca 2021 roku – 1870 osób ukończyło z sukcesem swoją edukację:

 • 140 osób ukończyło wyższe uczelnie
     (m. in. 12 osób – akademię medyczną),
 • 28 osób – szkoły pomaturalne
     (m. in. 14 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
 • 994 osoby – szkoły średnie
     (m. in. 54 osoby – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
 • 151 osób – szkoły zawodowe
     (m. in. 63 osoby niepełnosprawne),
 • 557 osoby – szkoły podstawowe
     (m. in. 62 osoby – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).

W roku szkolnym/akademickim 2021/2022 naukę kontynuuje 15 uczniów i studentów.

Osobną grupą podopiecznych byli Seniorzy/SeniorkiMjia wa Huruma (Wiosce Miłosierdzia) w Tanzanii. W latach 2014–2017 pomocą zostało objętych 68 osób (tylko niektóre z nich przebywały w Wiosce przez pełne cztery lata).

Od grudnia 2007 fundacja prowadzi akcję „Bilet do stacji Życie”: polscy ofiarodawcy finansują leczenie (również operacje) konkretnych dzieci (wiele z nich cierpi na chorobę głodową i inne choroby nabyte na skutek życia w skrajnym ubóstwie) – oraz (od 2010 roku) równoległą akcję „Dożywianie”.

Od rozpoczęcia akcji w grudniu 2007 roku – 2090 dzieci z Konga Demokratycznego, Republiki Konga – Brazzaville, Rwandy i Tanzanii „dojechało do stacji Życie” (wg informacji z końca 2021 roku).

Ponadto, od marca 2018 roku do końca 2020 roku sfinansowane zostało leczenie/operacje 98 dzieci/młodzieży ze zrujnowanego wojną miasta Aleppo w Syrii. Również do mieszkańców zrujnowanego wojną Aleppo kierowana była pomoc w formie tzw. „mini-projektów” w ramach akcji „Aleppo – przywrócić godność”.

Nasi Darczyńcy finansują też trwałe „inwestycje społeczne” (patrz: dział „Zrealizowane przedsięwzięcia” w menu po lewej stronie).

Od 2005 do końca 2021 roku fundacja przekazała na cele edukacyjne, zdrowotne i inwestycyjne: 2 988 998,00 euro185 586,00 USD.

Zespół „Watoto” w Polsce
(po stronie ofiarodawców)

Zarząd fundacji:
Jan Kaliszewski, Magdalena Słodzinka (prezes zarządu)

Rada fundacji:
ks. Piotr Marchewka MIC, Leszek Szarwacki, Lidia Zalewska

Stali współpracownicy:
Joanna Kociszewska, Natalia Słodzinka, Anna Zajewska

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność fundacji pracowały/pracują nieodpłatnie.

Zgromadzenia zakonne
organizujące pomoc w Afryce

W roku 2021 fundacja współpracuje – na zasadach określonych w pisemnych umowach – z misjonarkami z następujących zgromadzeń:

 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża („siostry z Lasek”)
     – od 2009 roku,
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (siostry Pallotynki)
     – od 2013 roku,
 • Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
     – od 2005 roku,
 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
     – od 2018 roku.

W ubiegłych latach współpracowaliśmy z misjonarkami i misjonarzami z następujących zgromadzeń:

 • Zgromadzenie Sióstr św. Dominika (siostry Dominikanki)
     – od 2005 do połowy 2017 roku (Kamerun),
     – od 2005 do połowy 2021 roku (Syberia),
 • Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia
      Najświętszej Maryi Panny (ojcowie Marianie), Rwanda
     – od 2005 do końca 2018 roku,
 • Congregation of Sisters of Msamaria, Tanzania
     – od 2012 do końca 2018 roku,
 • Comboni Missionaries (ojcowie Kombonianie), Etiopia
     – w 2017 roku

oraz z

 • Parafią św. Franciszka z Asyżu w Aleppo w Syrii
     – od 2018 do połowy 2020 roku.

Więcej informacji (w tym adresy i telefony zgromadzeń oraz zdjęcia misjonarzy) znajdą Państwo pod zakładką:

Misjonarze

Statut i sprawozdania

Statut oraz roczne sprawozdania fundacji znajdą Państwo pod zakładkami:

Statut fundacji

Sprawozdania fundacji

Informacje o młodzieży i dzieciach czekających na pomoc zamieszczamy pod zakładką Czekają na pomoc.... Zasady akcji pomocy opisane są pod zakładką „Watoto” – edukacja.

W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.