[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Roczne sprawozdania fundacji

Treść rocznych sprawozdań, sporządzonych i przesłanych do odpowiednich urzędów zgodnie z obowiązujacymi fundację przepisami (o rachunkowości, o fundacjach, o działalności pożytku publicznego), zamieszczamy na tej stronie.

Są to:

  • Sprawozdanie merytoryczne OPP (począwszy od roku 2011),
  • Sprawozdanie finansowe.

Mają one postać plików w formacie PDF. Pliki te zamieszczamy każdego roku po zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego przez Radę Fundacji oraz po publikacji Sprawozdania merytorycznego OPP i Sprawozdania finansowego w urzędowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Uwagi:

  • do roku 2014 fundacja była obowiązana sporządzać również Sprawozdanie z działalności fundacji (wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości), jednakże – począwszy od roku 2015 – w całości zastępuje je wyżej wymienione Sprawozdanie merytoryczne OPP;
  • od roku 2019 właściwe Sprawozdanie finansowe ma postać pliku XML, przeznaczonego do przetwarzania elektronicznego (takiej formy wymaga administracja skarbowa), natomiast poniżej zamieszczamy pliki PDF zawierające wizualizacje umożliwiające wygodne zapoznanie się z treścią sprawozdania.

Sprawozdania za 2023 rok

Treść sprawozdań: finansowego i merytorycznego OPP – zostanie opublikowana po ich zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.

Tymczasem, wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, informujemy, że:

suma przychodów fundacji Watoto – Dzieci Afryki w 2023 roku pochodzących z darowizn to: 429 639,81 zł, a cel ich przeznaczenia to prowadzona przez fundację działalność pożytku publicznego, której cel odpowiada sferze działalności określonej w art. 4 ust. 1 pkt 1, 3, 14 i 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.