[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

„Watoto” – edukacja

Ta akcja pomocy dzieciom, starszym uczniom i studentom w Afryce polegała na:

 • pokryciu kosztów wykształcenia bądź wykształcenia i utrzymania afrykańskiego ucznia lub studenta,
 • nawiązaniu z nim kontaktu poprzez wymianę listów/e-maili oraz zdjęć.

Przez osiemnaście lat (2005–2022) prowadzenia akcji „Watoto” nasi ofiarodawcy finansowali koszty nauki (lub nauki i utrzymania) 2825 dzieci/młodzieży w Kamerunie, Kongu Demokratycznym, RPA, Rwandzie, Tanzanii oraz na Syberii.

Do końca 2022 roku – 1885 osób ukończyło z sukcesem swoją edukację:

 • 147 osób uńczyło wyższe uczelnie
     (m. in. 12 osób – akademię medyczną),
 • 28 osób – szkoły pomaturalne
     (m. in. 14 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
 • 1001 osób – szkoły średnie
     (m. in. 59 osób – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
 • 151 osób – szkoły zawodowe
     (m. in. 63 osoby niepełnosprawne),
 • 558 osób – szkoły podstawowe
     (m. in. 63 osoby – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).

Od siedmiu lat stopniowo wygaszaliśmy akcję „Watoto – edukacja”, to znaczy nie przyjmowaliśmy do akcji nowych uczniów. W 2022 roku ostatni z naszych podopiecznych skończyli swój etap nauki (szkołę średnią lub wyższą). Powodem ograniczenia naszej działalności w tym zakresie jest fakt, że średnia wieku naszego polskiego zespołu (fundacji) mocno przekroczyła wiek emerytalny – uznaliśmy, że angażowanie się w akcje wymagające wieloletniego wsparcia finansowego byłoby z naszej strony nieodpowiedzialne.

Kontynuujemy akcje pomocy niewymagające tak długotrwałego zaangażowania, w szczególności: „Bilet do stacji Życie”, „Dożywianie” oraz „Rzeka pomocy”.

Kontynuujemy również, w miarę środków finansowych jakimi fundacja dysponuje, finansowanie „inwestycji społecznych”, takich jak budowa lub wyposażenie szkoły czy zakup sprzętu medycznego (zob. linki pod nagłówkiem „Zrealizowane przedsięwzięcia” po lewej stronie).

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.