[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

„Watoto” – edukacja

Akcja „Watoto” – pomoc dzieciom, starszym
uczniom i studentom w Afryce – polega na:

 • pokryciu kosztów wykształcenia bądź wykształcenia i utrzymania afrykańskiego ucznia lub studenta,
 • nawiązaniu z nim kontaktu poprzez wymianę listów/e-maili oraz zdjęć.

Przez blisko siedemnaście lat (2005–2021) prowadzenia akcji „Watoto” nasi ofiarodawcy finansowali koszty nauki (lub nauki i utrzymania) 2825 dzieci/młodzieży (w tej liczbie jest 147 studentów wyższych uczelni) w Kamerunie, Kongu Demokratycznym, RPA, Rwandzie, Tanzanii oraz na Syberii.

Do końca 2021 roku – 1870 osoby ukończyły z sukcesem swoją edukację:

 • 140 osób uńczyło wyższe uczelnie
     (m. in. 12 osób – akademię medyczną),
 • 28 osób – szkoły pomaturalne
     (m. in. 14 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
 • 994 osoby – szkoły średnie
     (m. in. 54 osoby – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
 • 151 osób – szkoły zawodowe
     (m. in. 63 osoby niepełnosprawne),
 • 557 osób – szkoły podstawowe
     (m. in. 62 osoby – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).

Od pięciu lat stopniowo wygaszamy akcję „Watoto” („Watoto – edukacja” czyli stałą „opiekę na odległość” oraz prowadzoną na podobnych zasadach akcję „Dzieci Syberii”) w „naszych” placówkach misyjnych. Zaznaczamy, że „wygaszanie” polega na wstrzymaniu włączania do akcji nowych uczniów. Nie oznacza nagłego urwania pomocy. Kontynuujemy przekazywanie pomocy dla każdego ucznia/studenta włączonego do akcji „Watoto” – do końca jego edukacji.

W roku szkolnym (akademickim) 2021/2022 naukę kontynuuje 15 uczniów/studentów.

Powodem opisanego wyżej ograniczenia naszej działalności jest fakt, że średnia wieku naszego polskiego zespołu (fundacji) mocno przekroczyła wiek emerytalny – angażowanie się w akcje wymagające wieloletniego wsparcia finansowego byłoby z naszej strony nieodpowiedzialne.

Kontynuujemy „krótkoterminowe” akcje pomocy: „Bilet do stacji Życie” i „Dożywianie”. Zapraszamy do zapoznania się z tymi akcjami.

Kontynuujemy również, w miarę środków finansowych jakimi fundacja dysponuje, finansowanie „inwestycji społecznych” (takich jak budowa lub wyposażenie szkoły, zakup sprzętu medycznego itp.). Projekty inwestycyjne, chociaż trudne, są projektami możliwymi do rozliczenia w stosunkowo krótkim czasie.

Inwestycje realizowane w roku 2021 pokazujemy pod zakładkami: „2021: Porodówka w Ruhango” oraz „2019-2021: Inwestycje w Afryce”.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.