[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Jak przekazać 1,5% PIT

Fundacja Watoto – Dzieci Afryki posiada status organizacji pożytku publicznego, której mogą Państwo przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); w poprzednich latach był to 1%.

Informacje o tym, jak spożytkowaliśmy 1% PIT za rok 2021 i poprzednie lata, znajdą Państwo pod zakładką: 1% PIT – poprzednie lata.

By przekazać na rzecz fundacji „Watoto – Dzieci Afryki” 1,5% podatku za 2022 rok, wystarczy w rozliczeniu podatkowym PIT podać następujące dane organizacji pożytku publicznego (OPP):

  • Numer KRS: 0000227006
  • Wnioskowana kwota: (tu kwota, którą urząd przekaże fundacji)

(część formularza PIT zatytułowana „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku…”).

Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1,5% kwoty należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

(Uwaga: w przypadku formularza PIT-OP, inaczej niż w przypadku innych formularzy PIT, nie podaje się wnioskowanej kwoty, lecz tylko numer KRS).

Ponadto, choć nie jest to konieczne, w części „Informacje uzupełniające” formularza PIT mogą Państwo:

  • w pierwszym polu tej części – podać cel szczegółowy 1,5% czyli konkretne przeznaczenie przekazywanych środków w ramach działań statutowych fundacji, np.: leczenie i dożywianie lub trwałe „inwestycje społeczne”;
  • w drugim polu tej części – zaznaczyć kwadrat „Wyrażam zgodę”, jeżeli chcą Państwo, by urząd skarbowy udostępnił fundacji Państwa dane: imię, nazwisko i adres, wraz z wysokością przekazanej kwoty.

Program do rozliczeń

Być może – przy przygotowywaniu i składaniu formularza PIT – przydatny dla Państwa okaże się bezpłatny program do rozliczeń podatkowych, automatycznie wstawiający dane fundacji Watoto – Dzieci Afryki w rubrykę 1,5% PIT:

Program e-pity online

Dodatkowa uwaga: program ten, w polu „cel szczegółowy” formularza, oprócz ewentualnego wskazania wpisanego przez Państwa, dodaje automatycznie dopisek „AKCJA E-LIFE 2022 WWW ONLINE” – dopisek ten stanowi jedynie informację dla fundacji, że do wypełnienia formularza użyty został program „e-pity online” i poza tym nie ma żadnego znaczenia.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.