[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Budowa szkoły w Kibeho

Z wielką radością informujemy, że budowa szkoły zawodowej dla uczniów niewidomych w Kibeho w Rwandzie została zakończona!

Wszystkich Gości odwiedzających naszą stronę internetową zapraszamy do zapoznania się z krótkim opisem całej inwestycji oraz obejrzenia dokumentacji fotograficznej oraz skanów rozliczeń wydatków.

Wybudowana szkoła zawodowa dla niewidomych w Kibeho

Wybudowana szkoła zawodowa dla niewidomych w Kibeho

Wybudowana szkoła zawodowa dla niewidomych w Kibeho

Wybudowana szkoła zawodowa dla niewidomych w Kibeho

Wybudowana szkoła zawodowa dla niewidomych w Kibeho

Tabliczka przy wejściu w 4 językach
(kinyarwanda, angielski, francuski, polski):
„Budowę tego budynku sfinansowali Ofiarodawcy
polskiej fundacji Watoto – Dzieci Afryki.
Rok budowy: 2012/2013”.

Wybudowana szkoła zawodowa dla niewidomych w Kibeho

Wybudowana szkoła zawodowa dla niewidomych w Kibeho

Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża (siostry z Lasek) prowadzą w Kibeho w Rwandzie Ośrodek dla dzieci niewidomych – szkołę podstawową z internatem. Jest to pierwszy tego typu ośrodek w całej Afryce Centralnej.

O jego znaczeniu decyduje nie tylko pomoc dla blisko setki dzieci (to kropla w morzu: w Rwandzie jest ok. 20 tysięcy dzieci niewidomych), lecz także to, że szkoła ta – samym swoim istnieniem – uczy „widzących” szacunku dla osób niepełnosprawnych i zmienia świadomość społeczną: pokazuje, że niewidome dziecko nie musi być wstydem ani ciężarem dla rodziny i że dzięki odpowiedniemu wykształceniu, gdy dorośnie, będzie mogło żyć samodzielne i wykonywać pożyteczną pracę.

Budowę pierwszego kompleksu budynków, tj. szkoły podstawowej i internatów, sfinansowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2012 rozpoczęła się budowa drugiego kompleksu budynków: szkoły zawodowej, szkoły podstawowej (pierwszy budynek jest już za mały) oraz sali wielofunkcyjnej.

Ofiarodawcy fundacji Watoto – Dzieci Afryki sfinansowali budowę największego z tych budynków – szkoły zawodowej.

Jest to budynek:

  • piętrowy – o powierzchni zabudowy 397 m² i powierzchni użytkowej 720 m²;
  • mieszczący 12 klas/warsztatów, pokój nauczycielski, 2 pokoje administracji, toalety, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze; wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną.

Budowa, rozpoczęta w sierpniu 2012 roku, została zakończona w lipcu 2013. Całkowity koszt budowy wyniósł 135 400,00 euro.

Dziękujemy wszystkim naszym Ofiarodawcom – Fundatorom tej szkoły!

Dziękujemy s. Rafaeli – Urszuli Nałęcz FSC za współpracę, za wielkie zaangażowanie w organizację i bezpośredni nadzór nad pracami budowlanymi!

Poniżej prezentujemy protokół zakończenia współpracy i przekazania budynku Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek SK.

Dalej zamieszczamy również dokumentację fotograficzną kolejnych etapów budowy oraz skany rozliczeń.

Protokół podsumowujący współpracę przy budowie szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Poniżej:

zdjęcia z kolejnych etapów budowy

rozliczenia wydatków

Sierpień 2012

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Niwelacja terenu pod szkołę zawodową
i początek prac budowlanych
(w głębi widoczna istniejąca część Ośrodka)

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Transport kamieni, zwiru i betonu

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Wykopy pod słupy

Wrzesień 2012

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Szalunki słupów

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Lawa fundamentowa pod słupy.
Szkoła budowana jest na terenie objętym ruchami
tektonicznymi – stąd konieczność posadowienia
słupów nośnych konstrukcji na skalnym podłożu
(głębokość posadowienia większości słupów sięga 5m).

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Transport cegieł

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Październik 2012

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Szalunek części nadziemnej słupów na
wysokość parteru i pierwszego piętra
(część podziemna już wykonana).

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Listopad 2012

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Grudzień 2012

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Luty 2013

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Elewacja szczytowa.
Na parterze główne wejście do
szkoły oraz wejście do sekretariatu.
Na piętrze: wejście dodatkowe
z poziomu terenu, przez kładkę,
dla osób niepełnosprawnych
na wózkach inwalidzkich (poza
wewnętrzną klatką schodową).

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Elewacja boczna

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Elewacja szczytowa – tylna.
Widoczne okienka toalet oraz wyjście awaryjne.

Maj 2013

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Elewacja szczytowa – główne wejścia
do budynku: na poziom parteru i piętra.

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Elewacja szczytowa i boczna od
strony wewnętrznego dziedzińca.

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Elewacja szczytowa tylna – widoczne
zewnętrzne drzwi ewakuacyjne i okna od toalet.

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Elewacja od strony ulicy.

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Po lewej: korytarz na 1 piętrze.
Po prawej: korytarz na parterze.

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Sale klasowe

Lipiec 2013

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Wejście główne – na parterze.
Wejście na pierwsze piętro – dla uczniów
na wózkach – przez kładkę z poziomu terenu.

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Szafy w ścianach w korytarzu na parterze.

Sierpień 2013 (prace zakończone)

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Budowa szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho zakończona

Rozliczenia

Poniżej przedstawiamy rozliczenia zbiorcze opracowane przez s. Rafaelę – Urszulę Nałęcz (rachunki i faktury do tych rozliczeń są w biurze fundacji; ze względu na ich ilość – 72 dokumenty – nie zamieszczamy ich wszystkich na tej stronie).

Rozliczenie dotyczące budowy szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Rozliczenie dotyczące budowy szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Rozliczenie dotyczące budowy szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Rozliczenie dotyczące budowy szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Rozliczenie dotyczące budowy szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Rozliczenie dotyczące budowy szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Rozliczenie dotyczące budowy szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

Rozliczenie dotyczące budowy szkoły zawodowej dla niewidomych w Kibeho

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.