[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Studnia w Gilgel-Beles
(Etiopia)

Dzięki naszym Ofiarodawcom stało się możliwe wywiercenie studni głębinowej dla mieszkańców Gilgel-Beles (Etiopia).

Projekt składał się z dwóch etapów:

  • wiercenia studni (zgodnie z wcześniejszą ekspertyzą, wodę znaleziono na głębokości 72 m) – całkowity koszt drążenia i instalacji podziemnych: 26 811,00 euro;
  • zamontowania dwóch pomp (głębinowej i naziemnej wraz z potrzebną do ich działania instalacją elektryczną), dwóch zbiorników oraz końcowego ujęcia wody (kranu) – całkowity koszt: 13 750,00 euro.

W listopadzie 2017 zakończono wszystkie prace i odtąd ludzie mogą pobierać zdrową wodę.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim naszym Ofiarodawcom!

Dziękują też oo. Kombonianie. Oto fragmenty przesłanych na nasze ręce listów:

„Trudno wyrazić słowami, jakim błogosławieństwem jest woda dla misji, naszych sąsiadów i ludzi, którzy przychodzą z okolicy, by czerpać wodę.”

– pisze o. Joaquim Silva, mccj

„Wasz dar uczynił możliwym cud. I nie chodzi tylko o znalezienie wody na niezwykle trudnym terenie, ale o coś znacznie cenniejszego w czasach, w których niektórzy odwracają się od obcych: o solidarność z ludźmi, których nie znacie, a którym ofiarowaliście ewangeliczny dzban wody. To świadectwo Waszego człowieczeństwa, świadectwo bliskości z Bogiem.”

– pisze o. Sixtus Agostini, mccj

Najkrótszy reportaż zdjęciowy:

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Kwiecień 2017

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Czerwiec 2017

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Listopad 2017

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Pamiątkowa tablica – napisy w językach:
angielskim, amharic i gumuzigna

Poniżej – materiały dotyczące:

  • drugiego etapu (pompy, zbiorniki i ujęcie) – wraz ze zdjęciami z uroczystego poświęcenia studni,
  • pierwszego etapu (wiercenie i instalacje podziemne) – wraz z krótką prezentacją kontekstu całej inwestycji.

Etap drugi

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Na zdjęciu widoczny o. Nicola Di Iorio.
Po lewej – ujęcie wody (pompa jest na 72 m głębokości).
Po prawej – zbiornik główny (10000 litrów).

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Zbiornik górny

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

W drodze na uroczystość poświęcenia studni…

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Po lewej: o. Joaquim świeci ujęcie wody

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Po lewej: Odsłonięcie tablicy

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

List o. Joaquima

Tłumaczenie:

Gilgel-Beles, 8 grudnia 2017 roku

Drodzy przyjaciele z Watoto!

Pozdrowienia z Gilgel-Beles w Etiopii!

Ojciec Nikola z Addis Abeby posłał Wam raport z zakończenia prac, które umożliwiły dostęp do wody na terenie parafii i w przedszkolu w Gilgel-Beles.

Chcielibyśmy poinformować Was, że zorganizowaliśmy uroczystą inaugurację publicznego ujęcia wody i odsłoniliśmy tablicę informującą o fundatorach tej studni.

W sobotę, 19 listopada po mszy św. całe zgromadzenie wiernych wzięło udział w procesji do ujęcia wody, gdzie po krótkiej modlitwie nastąpiło poświęcenie kranu i tablicy upamiętniającej współpracę Waszej fundacji z naszą misją. Jeden z członków wspólnoty chrześcijańskiej wygłosił krótkie podziękowanie, a następnie wszyscy zgromadzeni odśpiewali pieśń dziękczynną, prosząc Boga o błogosławieństwo dla każdego z Ofiarodawców Watoto.

Trudno wyrazić słowami, jakim błogosławieństwem jest woda dla misji, naszych sąsiadów i ludzi, którzy przychodzą z okolicy, by czerpać wodę.

Łącznie z tym listem przesyłam kilka zdjęć z uroczystości. Próbowaliśmy też nakręcić film video, ale nie jestem w stanie przesłać go mailem. Film ten będzie wysłany tradycyjną pocztą. Przepraszam, jeśli jakość nie jest najlepsza.

Dziękuję jeszcze raz za Waszą pomoc! Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi!

W imieniu Zgromadzenia Misjonarzy Kombonianów –

o. Joaquim Silva, mccj

Dokumenty dotyczące studni w Gilgel-Beles w Etiopii

Kosztorys dotyczący pompy

Dokumenty dotyczące studni w Gilgel-Beles w Etiopii

Dokumenty dotyczące studni w Gilgel-Beles w Etiopii

Fragmenty Raportu Końcowego wykonawcy
(w tym – przekrój geologiczny)

Etap pierwszy

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi pierwszego etapu: podziękowaniem i krótkim opisem całej inwestycji i jej społecznego kontekstu, a także do obejrzenia zdjęć i filmików oraz skanów dokumentów podsumowujących realizację drążenia studni.

Podziękowanie

Podziękowanie dla Ofiarodawców

Tłumaczenie:

Podziękowanie dla Ofiarodawców fundacji „Watoto – Dzieci Afryki” za sfinansowanie całkowitego kosztu wiercenia i instalacji studni głębinowej – w Gilgel Beles w rejonie Benishangul Gumuz w Etiopii – w wysokości 26 811,00 euro.

Przedsięwzięcie wywiercenia studni głębinowej zostało zrealizowane na mocy trójstronnego kontraktu pomiędzy inwestorem: fundacją „Watoto – Dzieci Afryki”, beneficjentem: misją oo. kombonianów w Etiopii oraz wykonawcą: fundacją Ayudare (Oddział Etiopia) – Ayudare Water Drilling.

Studnia ma 72 m głębokości, w sezonie suchym pobór wody wynosi więcej niż 1 litr na sekundę. Prace zostały zakończone w czerwcu 2017 roku.

Studnia zlokalizowana jest na terenie misjii oo. kombonianów w Gilgel-Beles. Będzie służyła miszkańcom misji oraz około tysiącu pięciuset osobom mieszkającym w całej okolicy – ludziom różnych wyznań, w szczególności członkom Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego.

Wasz dar uczynił możliwym cud. I nie chodzi tylko o znalezienie wody na niezwykle trudnym terenie, ale o coś znacznie cenniejszego w czasach, w których niektórzy odwracają się od obcych: o solidarność z ludźmi, których nie znacie, a którym ofiarowaliście ewangeliczny dzban wody. To świadectwo Waszego człowieczeństwa, świadectwo bliskości z Bogiem.

Dziękuję z całego serca –

Sixtus Agostini, Mccj
prowincjał

Zdjęcia z prac

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Początek wiercenia…

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Co za radość: jest woda!

Studnia w Gilgel-Beles w Etiopii

Instalacja…

Inwestycja i jej kontekst

Region Benishangul Gumuz (49 000 km²) położony jest w północno-zachodniej Etiopii, w pobliżu granicy z Sudanem, na północ od Nilu Błękitnego. Większość obszaru to sawanna, w niektórych miejscach busz. Tutejsza ludność – plemię Gumuz – zamieszkuje sawannę od czasów starożytnych. Gumuz żyją głównie z rolnictwa, opartego na bardzo prostych metodach pracy. Wytwarzają to, czego potrzebują dla własnego przetrwania.

Wobec przedłużających się okresów suszy (nawet do dwunastu miesięcy) niedobór wody to coraz większy problem. Istnieje publiczna sieć dystrybucji wody, ale ilość wody jest niewystarczająca, zaspokaja tylko podstawowe potrzeby ¼ ludności miasteczka Gilgel-Beles. Ludzie chodzą po wodę daleko, do rzeki. Niestety woda z rzeki jest skażona amebą i innymi drobnoustrojami. Picie brudnej wody powoduje choroby – przede wszystkim u źle odżywionych dzieci, których organizm nie jest w stanie obronić się przed zarazkami.

Dziecko niosące wodę

Zważywszy, że kilka wcześniejszych prób kopania studni w tradycyjny sposób zakończyło się niepowodzeniem, wykonanie studni w tym rejonie było możliwe wyłącznie metodą wiertniczą – jednakże, ze względu na rodzaj potrzebnego sprzętu i jego transport ze stolicy (525 km), koszty takiej inwestycji stanowiły istotną trudność.

Ojcowie Kombonianie zwrócili się o pomoc do fundacji Watoto – Dzieci Afryki, a my – do naszych Ofiarodawców.

Gilgel-Beles i jego
mieszkańcy w obiektywie

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Ulica handlowa w Gilgel – Beles

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Powrót z zakupów…

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

…do domu.
(Na zdjęciu: typowy dom
z patyków i gliny).

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Tu natomiast: domy tradycyjne

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Praca w polu

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Budynek przedszkola,
prowadzonego przez oo. kombonianów

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

W klasie przedszkola: przy tablicy
(majtaski „przewiewne” na pupie,
ponieważ chłopiec siada na
ostrych kamieniach…)

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

W oczekiwaniu na posiłek…

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Posiłek przedszkolaków

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Szkoła niedzielna przy misji

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

o. Joaquim José Moreira da Silva, Mccj
na miejscu przyszłej studni

Dlaczego budowa tej
studni była konieczna

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

W drodze po wodę

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Kałuże są bliżej…

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Czerpanie wody –
z tak zwanej „rzeki”

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

Gilgel-Beles i jego mieszkańcy

„Beczkowóz” do transportu wody

Dokumenty podsumowujące
wiercenie studni

Dokumenty dotyczące studni w Gilgel-Beles w Etiopii

Dokument potwierdzający
zakończenie prac

Dokumenty dotyczące studni w Gilgel-Beles w Etiopii

Kosztorys powykonawczy

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.