[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Mjia wa Huruma
Wioska Miłosierdzia
w Kigera-Etuma (Tanzania)

Bardzo dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom, którzy w latach 2012–2017 wspierali działania pomocowe w Tanzanii – w Mjia wa Huruma (Wiosce Miłosierdzia) w Diecezji Musoma.

Chodzi o akcje pomocy: „Wioska Miłosierdzia” i „Nie pora umierać” oraz – w części dotyczącej Tanzanii – „Bilet do stacji Życie” i „Dożywianie”. Akcją „Bilet…” w Tanzanii objęliśmy wszystkie dzieci chore, przynoszone przez matki do Ośrodka Zdrowia, akcją „Nie pora…” – seniorów i inne dorosłe osoby chore/niepełnosprawne; wsparcie dotyczyło również leczenia dorosłych w Ośrodku Zdrowia.

Jeśli chodzi o pomoc „inwestycyjną” – zob. zakładki: Inwestycje w roku 2012, Inwestycje w roku 2013 oraz Inwestycje w roku 2016.

Dzięki hojności naszych Darczyńców przekazaliśmy do Tanzanii na cele lecznicze, socjalne i inwestycyjne 185 586,00 USD oraz 34 000,00 EUR.

D Z I Ę K U J E M Y !

Kończymy naszą współpracę z s. Rut – Marzanną Ciesielską w zakresie tych akcji pomocy, ponieważ wsparcie finansowe dla jej działalności przejmują Darczyńcy z Polonii w USA. Dziękujemy Polonii!

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.