[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Czekają na pomoc…

Kolejne listy uczniów/uczennic potrzebujących „opieki na odległość” zamieścimy na tej stronie w drugiej połowie sierpnia. Będą to listy uczniów z Konga, gdzie rok szkolny zaczyna się we wrześniu (w Rwandzie i RPA rok szkolny zaczyna się w styczniu).

Również w sierpniu zamieścimy listę studentów/studentek w Rwandzie i Kongu, potrzebujących wsparcia na pokrycie kosztów czesnego (rok akademicki – zarówno w Rwandzie, jak i w Kongu – zaczyna się w październiku).

Ponadto, czasem w ciągu roku szkolnego zamieszczamy informacje o uczniach lub studentach, których sytuacja zmieniła się w nieprzewidziany sposób (np. w przypadku rezygnacji dotychczasowego „opiekuna na odległość”). Wszystkich Państwa zainteresowanych stałą pomocą dla ucznia bądź studenta zapraszamy więc do zaglądania na tę stronę.

Osoby, które zgłoszą nam wcześniej gotowość pomocy dla ucznia lub studenta, otrzymają ww. listy bezpośrednio na swój adres e-mail.

W tym momencie prosimy Państwa o zajrzenie pod zakładkę:

Bilet do stacji Życie

– gdzie znajdą Państwo informacje o stałej akcji pomocy „Dożywianie”.

Mogą również Państwo przesłać nam formularz ze zgłoszeniem gotowości do „opieki na odległość”. Odpowiemy po otrzymaniu od misjonarzy informacji o nowych uczniach/studentach potrzebujących wsparcia. O rozpoczęcie wpłat prosimy dopiero po poinformowaniu przez nas o objęciu „opieką na odległość” konkretnego ucznia/studenta.

Formularz zgłoszeniowy mogą Państwo pobrać spod jednego z poniższych linków:

Formularz prosimy wypełnić obustronnie, podpisać i przesłać nam e-mailem (zeskanowany) lub pocztą tradycyjną (na adres podany po drugiej stronie formularza).

Zasady pomocy opisane są pod zakładką Najczęstsze pytania. W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką Najważniejsze informacje.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.