[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Czekają na pomoc…

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2018/19 nie będzie nowej listy uczniów z Karhala-Burhinyi w Kongu. Powód: z czterech polskich misjonarek, które tam pracowały, pozostała tylko jedna. Pozostałe siostry, ze względów wiekowo-zdrowotnych, musiały wrócić do Polski. Siostra, która pozostała, będzie kontynuowała akcję „Watoto” dla uczniów już włączonych do tej akcji, nie jest jednak w stanie, mając wiele innych obowiązków, przyjąć nowych uczniów.

Obecnie wsparcia potrzebuje student w Rwandzie.

Bertin, ur. 1995. Był naszym podopiecznym od 2008 do 2013 roku – przez okres nauki w szkole średniej. W okresie studiów uniwersyteckich (licencjackich) otrzymywał wsparcie od fundacji non-profit Keplera. Studiował (internetowo/zaocznie) na kierunku „Komunikacja” na Southern New Hampshire University (uczelnia amerykańska), który ukończył w 2017 roku. Fundacja Keplera nie sponsoruje studiów magisterskich.

W tym roku Bertin prosi o pomoc w opłaceniu czesnego za studia magisterskie, które jest płatne w 100% na każdej uczelni. (Przy czym, w przypadku studiów magisterskich, stypendium w ramach akcji „Watoto” obejmuje jedynie koszty czesnego. Inne koszty – np. rejestracja, ubezpieczenie, pomoce naukowe oraz koszty utrzymania – student pokrywa samodzielnie).

  • Uczelnia: Mount Kenya University – campus w Kigali
  • Kierunek: Masters in Business Administration
  • Koszt czesnego: 4 semestry po 545.000 FRW na semestr = 2.180.000 FRW
    – czyli około 2200 euro = około 9500 zł
    (wysokość czesnego mogą Państwo sprawdzić na stronie uczelni)
  • Studia trwają 16 miesięcy + 2 miesiące na pracę dyplomową – razem 18 miesięcy (nie ma przerw i wakacji).
  • Termin rozpoczecia nauki: styczeń 2019.

Uwaga: zgodnie z zasadami akcji „Watoto”, po zakończeniu każdego semestru student jest obowiązany przysłać do Polski skan zaświadczenia o zaliczeniu wszystkich egzaminów – to warunek otrzymania stypendium na kolejny semestr.

Osobę zainteresowaną pomocą dla Bertina prosimy o kontakt telefoniczny: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15.

Następnie, jeżeli jeszcze nie brali Państwo udziału w akcji „Watoto”, będziemy Państwa prosić o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz mogą Państwo pobrać spod jednego z poniższych linków:

Formularz prosimy wypełnić obustronnie, podpisać i przesłać nam e-mailem (zeskanowany) lub pocztą tradycyjną (na adres podany po drugiej stronie formularza).

Zasady pomocy opisane są pod zakładką „Watoto” – edukacja. W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.