[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Watoto – Dzieci Afryki

ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne k. Warszawy
tel./fax: 22 756 58 50  •  tel.: 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Konto bankowe:

43 1140 1010 0000 5839 2900 1001
(konto złotówkowe, mBank O.K/Warszawa, dawniej BRE Bank)
Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000227006
REGON: 140043191, NIP: 123-10-48-220
Fundacja posiada status
organizacji pożytku publicznego
Dane potrzebne do przekazania 1% podatku:
Numer KRS: 0000227006

Idea

Idea organizowania indywidualnej pomocy płynącej od poszczególnych mieszkańców „bogatej północy” na rzecz konkretnych dzieci w Trzecim Świecie znana jest od kilkudziesięciu lat. Realizują ją zarówno misjonarze różnych kościołów w oparciu o swoich rodaków, jak i organizacje świeckie. W Polsce prowadzenie takich akcji stało się możliwe po przemianach ustrojowych, a szczególnie rozwinęło się w stosunku do sierot wojennych w Rwandzie.

W każdym kraju Afryki Subsaharyjskiej jest bardzo wiele dzieci potrzebujących pomocy – zarówno sierot, jak i półsierot oraz dzieci z bardzo biednych, wielodzietnych rodzin. Za najważniejsze uważamy umożliwienie tym dzieciom ukończenia szkoły – zdobycie wykształcenia, wyuczenie się zawodu może odmienić ich los.

Historia

Każdy z nas, członków zarządu fundacji, bierze udział w akcjach pomocy afrykańskim dzieciom od 1997 roku. Po dwóch–trzech latach udziału w akcji „Adopcja Serca” w charakterze „rodziców adopcyjnych” postanowiliśmy zrobić coś więcej: włączyliśmy się w prowadzenie akcji we współpracy z niektórymi spośród polskich placówkek misyjnych, które do 2000 roku jeszcze „Adopcji Serca” nie prowadziły. Po pewnym czasie staliśmy się samodzielnym zespołem wolontariuszy. Przez blisko pięć lat naszej współpracy z placówkami misyjnymi Księży Pallotynów oraz Sióstr Służek NMPN połączyliśmy z polskimi „rodzicami” 2334 sieroty z Rwandy i Konga Demokratycznego.

Przekazanie w październiku 2004 roku Pallotyńskiemu Sekretariatowi Misyjnemu administrowania akcją związaną z placówkami Księży Pallotynów (2177 podopiecznych – głównie w Rwandzie) oznaczało, że nasz zespół (prowadząc nadal akcję pomocy dla 157 podopiecznych Sióstr Służek) dysponuje wolnymi zasobami: czasem i zdobytym przez kilka lat doświadczeniem.

Kiedy więc w styczniu 2005 roku otworzyła się możliwość objęcia pomocą dzieci i młodzieży w kilku różnych krajach Afryki Subsaharyjskiej – założyliśmy fundację Watoto – Dzieci Afryki. Organizacyjnie jest to najlepsze rozwiązanie: fundacja, jako samodzielna osoba prawna, może współpracować z różnymi zgromadzeniami zakonnymi, prowadzącymi misje w różnych krajach.

Akcja „Watoto” dziś

Obecnie za pośrednictwem fundacji Watoto – Dzieci Afryki i współpracujących z nią zgromadzeń zakonnych, stałą pomoc od polskich „opiekunów na odległość” otrzymuje 341 uczniów i studentów (głównie w czterech krajach afrykańskich: Rwandzie, Kamerunie, Kongu Demokratycznym i RPA, ale również w leżącej na Syberii Republice Buriacji, będącej częścią Federacji Rosyjskiej):

 • studenci wyższych uczelni: 39 osób,
 • uczniowie szkół średnich: 174 osoby,
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych dla uczniów niewidomych: 62 osoby – wśród nich:
  • 13 uczniów szkoły muzycznej,
  • 19 uczniów integracyjnej szkoły średniej z nauką zawodu,
  • 30 uczniów gimnazjum z nauką zawodu,
 • uczniowie szkół podstawowych: 66 osób – wśród nich m. in. 50 uczniów szkoły podstawowej dla dzieci niewidomych.

W podziale na poszczególne kraje:

 • Rwanda (Afryka): 157 osób,
 • Kamerun (Afryka): 24 osoby,
 • Kongo Demokratyczne (Afryka): 99 osób,
 • RPA (Afryka): 32 osoby,
 • Republika Buriacji (Syberia): 29 osób.

[wszystkie powyższe dane – z grudnia 2016 roku]

Przez dwanascie lat prowadzenia akcji "Watoto" nasi ofiarodawcy sfinansowali koszty nauki (lub nauki i utrzymania) 2807 młodych Afrykańczyków (w tej liczbie jest 133 studentów wyższych uczelni), z których 1615 ukończyło z sukcesem swoją edukację:

 • 94 osoby ukończyły wyższe uczelnie
     (m. in. 8 osób – akademię medyczną),
 • 18 osób – szkoły pomaturalne
     (m. in. 10 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
 • 834 osób – szkoły średnie
     (m. in. 14 osób – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
 • 145 osób – szkoły zawodowe
     (m. in. 57 osób niepełnosprawnych),
 • 524 osób – szkoły podstawowe
     (m. in. 42 osoby – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).

Od grudnia 2007 fundacja prowadzi również akcję „Bilet do stacji Życie”: polscy ofiarodawcy finansują leczenie konkretnych dzieci cierpiących na chorobę głodową.

W latach 2007–2012 akcją „Bilet do stacji Życie” objęte były dzieci w Rwandzie, wśród nich dzieci niewidome (znajdujące się pod opieką sióstr Franciszkanek SK w Kibeho w Rwandzie). Od roku 2010 prowadzimy tę akcję dla dzieci leczonych w ośrodku medycznym w Burhinyi-Mulambi w Kongu Demokratycznym, a od roku 2012 – również dla dzieci leczonych w ośrodku medycznym w Kigera-Etuma w Tanzanii.

W minionych latach 1431 dzieci z Konga, Rwandy i Tanzanii „dojechało do stacji Życie” [wg informacji z końca 2016 roku].

Prowadzimy również stałą akcję „Dożywianie” dla głodnych dzieci dochodzących do Ośrodków Dożywiania Burhinyi-Mulambi w Kongu Demokratycznym oraz w Kigera-Etuma w Tanzanii.

Na początku roku 2014 rozpoczęliśmy też nową akcję „Nie pora umierać”, której celem jest pomoc osobom starszym i chorym – mieszkańcom Mjia wa Huruma (Wioski Miłosierdzia) w Kigera-Etuma w Tanzanii. Wsparcie w ramach tej akcji otrzymuje obecnie 45 osób.

Ofiarodawcy finansują też za pośrednictwem fundacji trwałe „inwestycje społeczne” (patrz: dział „Zrealizowane przedsięwzięcia” w menu po lewej stronie).

Zespół prowadzący akcję „Watoto” w Polsce
(po stronie ofiarodawców)

Zarząd fundacji:
Jan Kaliszewski, Magdalena Słodzinka (prezes zarządu)

Rada fundacji:
ks. Piotr Marchewka MIC, Leszek Szarwacki, Lidia Zalewska

Stali współpracownicy:
Joanna Kociszewska, Agnieszka Staszek,
Maria Magdalena Tryjarska, Anna Zajewska
oraz zespół tłumaczy-wolontariuszy WenyeMoyo

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność fundacji pracują nieodpłatnie.

Zgromadzenia zakonne
organizujące pomoc w Afryce i na Syberii

Fundacja współpracuje – na zasadach określonych w umowach trójstronnych – z misjonarzami oraz sekretariatami misyjnymi następujących zgromadzeń:

 • Zgromadzenie Sióstr św. Dominika (siostry Dominikanki),
 • Congregation of Sisters of Msamaria z diecezji Musoma w Tanzanii,
 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża („siostry z Lasek”),
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (siostry Pallotynki),
 • Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej,
 • Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Ojcowie Marianie).

Więcej informacji (w tym adresy i telefony zgromadzeń oraz zdjęcia misjonarzy) znajdą Państwo pod zakładką:

Misjonarze

Informacje o młodzieży i dzieciach czekających na pomoc zamieszczamy pod zakładką Czekają na pomoc.... Zasady akcji pomocy opisane są pod zakładką Najczęstsze pytania.

W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.