[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

fundacja
Watoto – Dzieci Afryki

ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne k. Warszawy
tel./fax: 22 756 58 50  •  tel.: 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Konto bankowe:

43 1140 1010 0000 5839 2900 1001
(konto złotówkowe, mBank O.K/Warszawa, dawniej BRE Bank)
Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000227006
REGON: 140043191, NIP: 123-10-48-220
Fundacja posiada status
organizacji pożytku publicznego
Dane potrzebne do przekazania 1% podatku:
Numer KRS: 0000227006

Idea

Idea organizowania indywidualnej pomocy płynącej od poszczególnych mieszkańców „bogatej północy” na rzecz konkretnych dzieci w Trzecim Świecie znana jest od kilkudziesięciu lat. Realizują ją zarówno misjonarze różnych kościołów w oparciu o swoich rodaków, jak i organizacje świeckie. W Polsce prowadzenie takich akcji stało się możliwe po przemianach ustrojowych, a szczególnie rozwinęło się w stosunku do sierot wojennych w Rwandzie.

W każdym kraju Afryki Subsaharyjskiej jest bardzo wiele dzieci potrzebujących pomocy – zarówno sierot, jak i półsierot oraz dzieci z bardzo biednych, wielodzietnych rodzin. Za najważniejsze uważamy umożliwienie tym dzieciom ukończenia szkoły – zdobycie wykształcenia, wyuczenie się zawodu może odmienić ich los.

Początki

Każdy z nas, członków zarządu fundacji, bierze udział w akcjach pomocy afrykańskim dzieciom od 1997 roku. Po dwóch–trzech latach udziału w akcji „Adopcja Serca” w charakterze „rodziców adopcyjnych” postanowiliśmy zrobić coś więcej: włączyliśmy się w prowadzenie akcji we współpracy z niektórymi spośród polskich placówkek misyjnych, które do 2000 roku jeszcze „Adopcji Serca” nie prowadziły. Po pewnym czasie staliśmy się samodzielnym zespołem wolontariuszy. Przez blisko pięć lat naszej współpracy z placówkami misyjnymi Księży Pallotynów oraz Sióstr Służek NMPN połączyliśmy z polskimi „rodzicami” 2334 sieroty z Rwandy i Konga Demokratycznego.

Przekazanie w październiku 2004 roku Pallotyńskiemu Sekretariatowi Misyjnemu administrowania akcją związaną z placówkami Księży Pallotynów (2177 podopiecznych – głównie w Rwandzie) oznaczało, że nasz zespół (prowadząc nadal akcję pomocy dla 157 podopiecznych Sióstr Służek) dysponuje wolnymi zasobami: czasem i zdobytym przez kilka lat doświadczeniem.

Kiedy więc w styczniu 2005 roku otworzyła się możliwość objęcia pomocą dzieci i młodzieży w kilku różnych krajach Afryki Subsaharyjskiej – założyliśmy fundację Watoto – Dzieci Afryki. Uznaliśmy, że organizacyjnie jest to najlepsze rozwiązanie: fundacja, jako samodzielna osoba prawna, może współpracować z różnymi zgromadzeniami zakonnymi, prowadzącymi misje w różnych krajach.

Lata 2005–2017

Przez trzynaście lat prowadzenia akcji „Watoto” nasi ofiarodawcy finansowali koszty nauki (lub nauki i utrzymania) 2825 dzieci/młodzieży (w tej liczbie jest 147 studentów wyższych uczelni) w Kamerunie, Kongu Demokratycznym, RPA, Rwandzie, Tanzanii oraz na Syberii. Do końca 2017 roku 1686 osób ukończyło z sukcesem swoją edukację:

 • 105 osób ukończyło wyższe uczelnie
     (m. in. 10 osób – akademię medyczną),
 • 21 osób – szkoły pomaturalne
     (m. in. 10 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
 • 879 osób – szkoły średnie
     (m. in. 22 osoby – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
 • 151 osób – szkoły zawodowe
     (m. in. 63 osoby niepełnosprawne),
 • 530 osób – szkoły podstawowe
     (m. in. 48 osób – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).

(W roku szkolnym/akademickim 2017/2018 kontynuuje naukę 228 uczniów/studentów).

Osobną grupą podopiecznych byli Seniorzy/SeniorkiMjia wa Huruma (Wiosce Miłosierdzia) w Tanzanii. W latach 2014–2017 pomocą zostało objętych 68 osób (choć tylko niektóre z nich przebywały w Wiosce przez pełne cztery lata).

Od grudnia 2007 fundacja prowadzi również akcję „Bilet do stacji Życie”: polscy ofiarodawcy finansują leczenie konkretnych dzieci cierpiących na chorobę głodową.

W latach 2007–2012 akcją „Bilet do stacji Życie” objęte były dzieci w Rwandzie, wśród nich dzieci niewidome; w latach 2012–2017 – dzieci leczone w ośrodku medycznym w Kigera-Etuma w Tanzanii; od roku 2010 (i nadal) prowadzimy tę akcję dla małych pacjentów ośrodka medycznego w Burhinyi-Mulambi w Kongu Demokratycznym.

Przez minionych 10 lat 1552 dzieci z Konga, Rwandy i Tanzanii „dojechało do stacji Życie” [wg informacji z końca 2017 roku].

Prowadzimy również – od 2010 roku – stałą akcję „Dożywianie” dla głodnych dzieci dochodzących do Ośrodka Dożywiania Burhinyi-Mulambi w Kongu Demokratycznym. W latach 2012–2017 prowadziliśmy tę akcję również dla dzieci z Kigera-Etuma w Tanzanii.

Nasi Ofiarodawcy finansują też trwałe „inwestycje społeczne” (patrz: dział „Zrealizowane przedsięwzięcia” w menu po lewej stronie).

Od 2005 do 2017 roku fundacja przekazała na cele edukacyjne, zdrowotne i inwestycyjne: 2 389 161,00 euro185 586,00 USD.

Zespół „Watoto” w Polsce
(po stronie ofiarodawców)

Zarząd fundacji:
Jan Kaliszewski, Magdalena Słodzinka (prezes zarządu)

Rada fundacji:
ks. Piotr Marchewka MIC, Leszek Szarwacki, Lidia Zalewska

Stali współpracownicy:
Joanna Kociszewska, Natalia Słodzinka,
Bogumiła Wojewoda, Magdalena Wojewoda,
Anna Zajewska oraz zespół
tłumaczy-wolontariuszy WenyeMoyo

Dziękujemy naszym szczególnie zasłużonym wolontariuszkom: pani Marii Magdalenie Tryjarskiej za przetłumaczenie tysięcy listów oraz pani Annie Żarneckiej za opracowanie programu komputerowego.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność fundacji pracowały/pracują nieodpłatnie.

Zgromadzenia zakonne
organizujące pomoc w Afryce i na Syberii

Fundacja współpracuje – na zasadach określonych w pisemnych umowach – z misjonarzami z następujących zgromadzeń:

 • Zgromadzenie Sióstr św. Dominika (siostry Dominikanki),
 • Comboni Missionaries w Etiopii (ojcowie Kombonianie),
 • Congregation of Sisters of Msamaria w Tanzanii,
 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża („siostry z Lasek”),
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (siostry Pallotynki),
 • Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej,
 • Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (ojcowie Marianie)

oraz z proboszczem parafii św. Franciszka z Asyżu w Aleppo w Syrii.

Więcej informacji (w tym adresy i telefony zgromadzeń oraz zdjęcia misjonarzy) znajdą Państwo pod zakładką:

Misjonarze

Statut i sprawozdania

Statut oraz roczne sprawozdania fundacji znajdą Państwo pod zakładkami:

Statut fundacji

Sprawozdania fundacji

Informacje o młodzieży i dzieciach czekających na pomoc zamieszczamy pod zakładką Czekają na pomoc.... Zasady akcji pomocy opisane są pod zakładką „Watoto” – edukacja.

W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.