[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

fundacja
Watoto – Dzieci Afryki

ul. Poranku 6, 05-540 Zalesie Górne k. Warszawy
tel./fax: 22 756 58 50  •  tel.: 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Konto bankowe:

43 1140 1010 0000 5839 2900 1001
(konto złotówkowe, mBank O.K/Warszawa, dawniej BRE Bank)
Fundacja jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): 0000227006
REGON: 140043191, NIP: 123-10-48-220
Fundacja posiada status
organizacji pożytku publicznego
Dane potrzebne do przekazania 1% podatku:
Numer KRS: 0000227006

Idea

Idea organizowania indywidualnej pomocy płynącej od poszczególnych mieszkańców „bogatej północy” na rzecz konkretnych dzieci w Trzecim Świecie znana jest od kilkudziesięciu lat. Realizują ją zarówno misjonarze różnych kościołów w oparciu o swoich rodaków, jak i organizacje świeckie. W Polsce prowadzenie takich akcji stało się możliwe w latach dziewięćdziesiątych, a szczególnie rozwinęło się w stosunku do sierot wojennych w Rwandzie.

W każdym kraju Afryki Subsaharyjskiej jest bardzo wiele dzieci potrzebujących pomocy – zarówno sierot, jak i półsierot oraz dzieci z bardzo biednych, wielodzietnych rodzin. Za najważniejsze uważamy umożliwienie tym dzieciom ukończenia szkoły – zdobycie wykształcenia, wyuczenie się zawodu może odmienić ich los.

Początki

Każdy z nas, członków zarządu fundacji, bierze udział w akcjach pomocy afrykańskim dzieciom od 1997 roku. Po dwóch–trzech latach udziału w akcji „Adopcja Serca” w charakterze „rodziców adopcyjnych” postanowiliśmy zrobić coś więcej: włączyliśmy się w prowadzenie akcji we współpracy z niektórymi spośród polskich placówkek misyjnych, które do 2000 roku jeszcze „Adopcji Serca” nie prowadziły. Po pewnym czasie staliśmy się samodzielnym zespołem wolontariuszy. Przez blisko pięć lat naszej współpracy z placówkami misyjnymi Księży Pallotynów oraz Sióstr Służek NMPN połączyliśmy z polskimi „rodzicami” 2334 sieroty z Rwandy i Konga Demokratycznego.

Przekazanie w październiku 2004 roku Pallotyńskiemu Sekretariatowi Misyjnemu administrowania akcją związaną z placówkami Księży Pallotynów (2177 podopiecznych – głównie w Rwandzie) oznaczało, że nasz zespół (prowadząc nadal akcję pomocy dla 157 podopiecznych Sióstr Służek) dysponuje wolnymi zasobami: czasem i zdobytym przez kilka lat doświadczeniem.

Kiedy więc w styczniu 2005 roku otworzyła się możliwość objęcia pomocą dzieci i młodzieży w kilku różnych krajach Afryki Subsaharyjskiej – założyliśmy fundację Watoto – Dzieci Afryki. Uznaliśmy, że organizacyjnie jest to najlepsze rozwiązanie: fundacja, jako samodzielna osoba prawna, może współpracować z różnymi zgromadzeniami zakonnymi, prowadzącymi misje w różnych krajach.

Lata 2005–2019

Przez blisko piętnaście lat prowadzenia akcji „Watoto” nasi ofiarodawcy finansowali koszty nauki (lub nauki i utrzymania) 2825 dzieci/młodzieży (w tej liczbie jest 147 studentów wyższych uczelni) w Kamerunie, Kongu Demokratycznym, RPA, Rwandzie, Tanzanii oraz na Syberii. Do końca roku szkolnego (akademickiego) 2018/2019 – 1777 osób ukończyło z sukcesem swoją edukację:

 • 127 osób ukończyło wyższe uczelnie
     (m. in. 10 osób – akademię medyczną),
 • 21 osób – szkoły pomaturalne
     (m. in. 10 osób – szkoły pielęgniarsko-położnicze),
 • 937 osoby – szkoły średnie
     (m. in. 39 osób – szkołę średnią dla uczniów niewidomych),
 • 151 osób – szkoły zawodowe
     (m. in. 63 osoby niepełnosprawne),
 • 541 osób – szkoły podstawowe
     (m. in. 56 osób – szkołę podstawową dla dzieci niewidomych).

W roku szkolnym/akademickim 2019/2020 naukę kontynuuje 118 uczniów i studentów.

Osobną grupą podopiecznych byli Seniorzy/SeniorkiMjia wa Huruma (Wiosce Miłosierdzia) w Tanzanii. W latach 2014–2017 pomocą zostało objętych 68 osób (tylko niektóre z nich przebywały w Wiosce przez pełne cztery lata).

Od grudnia 2007 fundacja prowadzi akcję „Bilet do stacji Życie”: polscy ofiarodawcy finansują leczenie konkretnych dzieci cierpiących na chorobę głodową – oraz (od 2010 roku) równoległą akcję „Dożywianie”.

Od rozpoczęcia akcji w grudniu 2007 roku – 1744 dzieci z Konga Demokratycznego, Rwandy i Tanzanii „dojechało do stacji Życie” [wg informacji z końca sierpnia 2019 roku].

Od lipca 2019 akcje „Bilet do stacji Życie” i „Dożywianie” prowadzone są w Republice Konga (Kongo Brazzaville) – dla:

 • małych pacjentów ośrodka medycznego w Peke (wiosce w rejonie Ouesso);
 • dzieci mieszkajacych w dzielnicy Poko-Poko stołecznego miasta Brazzaville oraz podopiecznych tamtejszego sierocińca Maison Notre Dame de Nazareth.

Od marca 2018 finansowane jest również leczenie/operacje/rehabilitacja dzieci i młodzieży z Aleppo w Syrii. Do końca sierpnia 2019 sfinansowane zostało leczenie 92 dzieci.

Nasi Ofiarodawcy finansują też trwałe „inwestycje społeczne” (patrz: dział „Zrealizowane przedsięwzięcia” w menu po lewej stronie) oraz „mini-projekty” (patrz: akcja pomocy „Aleppo – przywrócić godność”).

Od 2005 do 2018 roku fundacja przekazała na cele edukacyjne, zdrowotne i inwestycyjne: 2 645 125,00 euro185 586,00 USD.

Zespół „Watoto” w Polsce
(po stronie ofiarodawców)

Zarząd fundacji:
Jan Kaliszewski, Magdalena Słodzinka (prezes zarządu)

Rada fundacji:
ks. Piotr Marchewka MIC, Leszek Szarwacki, Lidia Zalewska

Stali współpracownicy:
Joanna Kociszewska, Jan Kuna,
Magdalena Musiał, Natalia Słodzinka,
Bogumiła Wojewoda, Anna Zajewska oraz
zespół tłumaczy-wolontariuszy WenyeMoyo

Dziękujemy naszym szczególnie zasłużonym wolontariuszkom: pani Marii Magdalenie Tryjarskiej za przetłumaczenie tysięcy listów oraz pani Annie Żarneckiej za opracowanie programu komputerowego.

Wszystkie osoby zaangażowane w działalność fundacji pracowały/pracują nieodpłatnie.

Zgromadzenia zakonne organizujące pomoc
w Afryce, na Bliskim Wschodzie i na Syberii

W roku 2019 fundacja współpracuje – na zasadach określonych w pisemnych umowach – z misjonarkami z następujących zgromadzeń:

 • Zgromadzenie Sióstr św. Dominika (siostry Dominikanki)
  – od 2005 roku,
 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża („siostry z Lasek”
  – od 2009 roku,
 • Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (siostry Pallotynki)
  – od 2013 roku,
 • Zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej
  – od 2005 roku,
 • Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi
  – od 2018 roku;

oraz z parafią św. Franciszka z Asyżu w Aleppo w Syrii – od 2018 roku.

W ubiegłych latach współpracowaliśmy z misjonarkami i misjonarzami z następujących zgromadzeń:

 • Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (ojcowie Marianie), Rwanda – od 2005 do końca 2018 roku,
 • Congregation of Sisters of Msamaria, Tanzania – od 2012 do końca 2018 roku,
 • Comboni Missionaries (ojcowie Kombonianie), Etiopia – w 2017 roku.

Więcej informacji (w tym adresy i telefony zgromadzeń oraz zdjęcia misjonarzy) znajdą Państwo pod zakładką:

Misjonarze

Statut i sprawozdania

Statut oraz roczne sprawozdania fundacji znajdą Państwo pod zakładkami:

Statut fundacji

Sprawozdania fundacji

Informacje o młodzieży i dzieciach czekających na pomoc zamieszczamy pod zakładką Czekają na pomoc.... Zasady akcji pomocy opisane są pod zakładką „Watoto” – edukacja.

W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.