[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

1% PIT za miniony rok

1% PIT za 2018 rok – wstępne podsumowanie

47 082,80 zł (po przewalutowaniach: 11 037,01 euro) – to łączna suma 1% podatku za rok 2018, przekazana fundacji Watoto – Dzieci Afryki przez 411 osób (zarówno stałych uczestników akcji „Watoto”, jak i osoby nieuczestniczące w stałej akcji pomocy).   D Z I Ę K U J E M Y !

By przekazać 1% podatku fundacji Watoto – Dzieci Afryki, wystarczy na formularzu podatkowym PIT w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku…” wpisać następujące dane:

  • Numer KRS: 0000227006
  • Wnioskowana kwota: (tu kwota, którą urząd przekaże fundacji)

Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1% (czyli 1/100) kwoty należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

(Uwaga: w przypadku formularza PIT-OP, inaczej niż w przypadku innych formularzy PIT, nie podaje się wnioskowanej kwoty, lecz tylko numer KRS).

Ponadto, choć nie jest to konieczne, w części „Informacje uzupełniające” formularza PIT mogą Państwo:

  • w pierwszym polu tej części – podać cel szczegółowy 1% czyli konkretne przeznaczenie przekazywanych środków w ramach działań statutowych fundacji, np.: Aleppo, leczenie i dożywianie, trwałe inwestycje, pomoc dla swojego podopiecznego (to ostatnie w przypadku stałych uczestników akcji „Watoto”);
  • w drugim polu tej części – zaznaczyć kwadrat „Wyrażam zgodę”, jeżeli chcą Państwo, by urząd skarbowy udostępnił fundacji Państwa dane: imię, nazwisko i adres, wraz z wysokością przekazanej kwoty.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.