[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Jak przekazać 1% PIT

Fundacja Watoto – Dzieci Afryki posiada status organizacji pożytku publicznego, której mogą Państwo przekazać (zamiast fiskusowi) 1% podatku (PIT).

Informacje o tym, jak spożytkowaliśmy 1% PIT za rok 2015 i poprzednie lata, znajdą Państwo pod zakładką: 1% PIT – poprzednie lata.

By przekazać fundacji 1% podatku za 2016 rok, wystarczy na formularzu podatkowym PIT w części „Wniosek o przekazanie 1% podatku…” wpisać następujące dane:

  • Numer KRS: 0000227006
  • Wnioskowana kwota: (tu kwota, którą urząd przekaże fundacji)

Wnioskowana kwota nie może przekroczyć 1% (czyli 1/100) kwoty należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Ponadto, choć nie jest to konieczne, w części „Informacje uzupełniające” formularza PIT mogą Państwo:

  • w pierwszym polu tej części – podać cel szczegółowy 1% czyli konkretne przeznaczenie przekazywanych środków w ramach działań statutowych fundacji, np.: wiercenie i budowa studni w Etiopii (patrz niżej), leczenie i dożywianie, Wioska Miłosierdzia, pomoc dla swojego podopiecznego (to ostatnie w przypadku stałych uczestników akcji „Watoto”);
  • w drugim polu tej części – zaznaczyć kwadrat „Wyrażam zgodę”, jeżeli chcą Państwo, by urząd skarbowy udostępnił fundacji Państwa dane: imię, nazwisko i adres, wraz z wysokością przekazanej kwoty.

Nasz główny cel 1% w tym roku:
studnia w Etiopii (wiercenie i budowa)

Region Benishangul Gumuz (49 000 km²) położony jest w północno-zachodniej Etiopii, w pobliżu granicy z Sudanem, na północ od Nilu Błękitnego. Większość obszaru to sawanna, w niektórych miejscach busz. Ten region jest jednym z najbardziej zacofanych i zmarginalizowanych terenów Etiopii – na wszystkich poziomach: edukacji (bardzo wysoka liczba nieuczących się dzieci), zdrowia, bezpieczeństwa, rozwoju ekonomicznego i rolniczego. Tutejsza ludność (plemię Gumuz) – zamieszkuje sawannę od czasów starożytnych. Do lat trzydziestych XX wieku była wykorzystywana do prac niewolniczych przez Amharów (sąsiednia grupa etniczna). Gumuz żyją głównie z rolnictwa, opartego na bardzo prostych metodach pracy. Wytwarzają to, czego potrzebują dla własnego przetrwania.

Wobec przedłużających się okresów suszy (nawet do dwunastu miesięcy) niedobór wody jest coraz większym problemem. Istnieje publiczna sieć dystrybucji wody, ale ilość wody jest niewystarczająca, zaspokaja tylko podstawowe potrzeby ¼ ludności miasteczka Gilgel-Beles. Ludzie chodzą po wodę daleko, do rzeki. Niestety woda z rzeki jest skażona amebą i innymi drobnoustrojami. Picie brudnej wody powoduje choroby – przede wszystkim u źle odżywionych dzieci, których organizm nie jest w stanie obronić się przed zarazkami.

Dziecko niosące wodę

Zważywszy, że kilka wcześniejszych prób kopania studni w tradycyjny sposób zakończyło się niepowodzeniem, wykonanie studni w tym rejonie jest możliwe wyłącznie metodą wiertniczą. Ze względu na rodzaj potrzebnego sprzętu i jego transport ze stolicy (525 km) koszty wiercenia studni głębinowej są wysokie.

Studnia będzie wiercona na terenie misji ojców Kombonianów w Gilgel-Beles. Suma kosztorysowa na studnię o głębokości 70 metrów: 679 707,50 birrów etiopskich (ETB) czyli około 27 000 euro (polska firma budująca studnie w sąsiednim Sudanie podaje, że koszt budowy jednej studni to od 14 000 do 114 000 euro i zależy od lokalizacji studni, warunków geofizycznych oraz sytuacji politycznej w danym regonie).

Beneficjenci: lokalna społeczność – około tysiąca pięciuset miejscowych chrześcijan z Kościoła Katolickiego i Kościoła Koptyjskiego oraz każdy potrzebujący.

Ojcowie Kombonianie w ciągu dwóch lat zebrali na studnię 1 000 euro. Proszą o pomoc, a my ten apel kierujemy do Państwa – prosząc zarówno o przekazanie 1% podatku, jak i o promowanie naszej akcji wsród rodziny, przyjaciół i znajomych.

Ulotka do wydrukowania

Z myślą o wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w rozpowszechnianiu informacji o 1% podatku dla Watoto, przygotowaliśmy ulotkę – gotową do wydrukowania i rozdawania rodzinie i znajomym.

Mogą ją Państwo pobrać spod poniższego linku:

Ulotka o 1% dla Watoto (plik PDF)

Program do rozliczeń

Być może – przy przygotowywaniu i składaniu formularza PIT – przydatny dla Państwa okaże się bezpłatny program do rozliczeń podatkowych, automatycznie wstawiający dane fundacji Watoto – Dzieci Afryki w rubrykę 1% PIT:

Program e-pity 2016 on-line

Dodatkowa uwaga: program ten, w polu „cel szczegółowy” formularza, oprócz ewentualnego wskazania wpisanego przez Państwa, dodaje automatycznie dopisek „AKCJA E-LIFE ONLINE” – dopisek ten stanowi jedynie informację dla fundacji, że do wypełnienia formularza użyty został program „e-pity 2016 on-line” i poza tym nie ma żadnego znaczenia.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką Najważniejsze informacje.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.