[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Akcja pomocy
„Bilet do stacji Życie”

polega na jednorazowym sfinansowaniu przez polskiego ofiarodawcę

  • leczenia konkretnego afrykańskiego dziecka cierpiącego na chorobę głodową lub inne choroby nabyte na skutek życia w wielkiej nędzy (hospitalizacja, a następnie kilkumiesięczne leczenie ambulatoryjne i dożywianie); stawka dla tych dzieci wynosi 72 euro; ofiarodawca otrzymuje imienne podziękowanie z Afryki, od polskiej misjonarki;

lub

  • leczenia konkretnego dziecka lub nastolatka z Aleppo w Syrii; stawki są różne, wahają sie od kilkudziesieciu do kilkuset euro – przykładowo: koszt leczenia szpitalnego półrocznej Marity (niedożywienie) to 60 euro; leczenie szpitalne 5-letniego Georga (zapalenie opon mózgowych) to 385 euro; operacja kręgosłupa 15-letniej Nayi to 2100 euro; ofiarodawca otrzymuje zdjęcie dziecka, krótki opis sytuacji rodziny i imienne podziękowanie z Aleppo od polskiej misjonarki i rodziców.

Wpłaty prosimy kierować na konto fundacji Watoto – Dzieci Afryki (43 1140 1010 0000 5839 2900 1001) z dopiskiem (tytułem wpłaty) BILET.

Od rozpoczęcia akcji w grudniu 2007 roku do końca 2019 roku – 1837 dzieci z Konga Demokratycznego, Republiki Konga – Brazzaville, Rwandy i Tanzanii „dojechało do stacji Życie”.

Od marca 2018 roku do końca grudnia 2019 roku sfinansowane zostało leczenie 97 dzieci/młodzieży z Aleppo.

Od lipca 2019 roku akcja „Bilet do stacji Życie” na rzecz afrykańskich dzieci – wraz z towarzyszącą jej stałą akcją „Dożywianie” – prowadzona jest w Republice Konga dla:

  • dzieci przynoszonych do Ośrodka Zdrowia w Peke (zob. zdjęcia poniżej) – pomoc obejmuje leczenie choroby głodowej, malarii, chorób pokarmowych, chorób układu oddechowego i innych problemów zdrowotnych, a także dożywianie;
  • dzieci z najbiedniejszych rodzin z dzielnicy Poto-Poto w Brazzaville – pomoc obejmuje leczenie szpitalne, w tym również operacje;

Poniżej: zdjęcia z Ośrodka Zdrowia w Peke.

Peke jest wioską leżącą cztery kilometry od miasta Ouesso.

Pacjentami Ośrodka Zdrowia w Peke są Pigmeje – grupa najdotkliwiej doświadczająca ubóstwa.

Ośrodek Zdrowia w Peke w Republice Konga

Ośrodek Zdrowia w Peke w Republice Konga

Ośrodek Zdrowia w Peke w Republice Konga

Ośrodek Zdrowia w Peke w Republice Konga

Ośrodek Zdrowia w Peke w Republice Konga

Po lewej: mały pacjent z mamą.
Po prawej: malcy oczekujący na posiłek.

Poniżej: zdjęcia z sierocińca Maison Notre Dame de Nazareth w Brazzaville.

W sierocińcu Maison Notre Dame de Nazareth mieszka obecnie 45 wychowanków, w wieku od 2 do 16 lat, w tym kilkoro dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo oraz jedna dziewczynka niewidoma. Sierociniec mieści się w małym domku rodzinnym ofiarowanym na ten cel ok. 20 lat temu.

Jest dość ciasno i ubogo. Ten sierociniec utrzymuje się wyłącznie z ofiar ludzi dobrej woli i wielkiego serca. Dary pieniężne otrzymywane z Polski za pośrednictwem fundacji „Watoto – Dzieci Afryki” są przyjmowane z wielką wdzięcznością – jako wyraz Opatrzności Bożej. Pozwalają na zakup żywności – pożywniejszej niż ta, którą można było zakupić dotychczas oraz na zakup lekarstw.

Zdjęcia – z sierpnia 2019 roku.

Sierociniec w Brazzaville w Republice Konga

Sierociniec w Brazzaville w Republice Konga

Sierociniec w Brazzaville w Republice Konga

Sierociniec w Brazzaville w Republice Konga

Akcji „Bilet do stacji Życie” towarzyszy stała akcja pomocy „Dożywianie”. Dzięki niej wiele dzieci (oby jak najwięcej!) nie będzie musiało walczyć o życie z chorobą głodową – i potrzebować „Biletu”, by w tej walce mieć szansę…

Stała akcja pomocy
„Dożywianie”

Oprócz dzieci w najcięższym stanie, jest wiele maluchów niedożywionych, głodnych. Nawet w rodzinach średnio zamożnych uczy się dzieci od maleńkości, że o drugi posiłek nie wypada nawet prosić.

Akcja „Dożywianie” to wysokokaloryczny posiłek, który misjonarki wydają w Ośrodkach Zdrowia dla dzieci jeszcze nie chorych, ale już bardzo wygłodzonych.

Wpłaty dowolnej wysokości na konto fundacji Watoto – Dzieci Afryki (43 1140 1010 0000 5839 2900 1001) z dopiskiem (tytułem wpłaty) DOŻYWIANIE przekazujemy misjonarkom w Brazzaville i Peke (Republika Konga) na finansowanie posiłków dla dzieci.

„Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat” – zupełnie konkretny świat konkretnego człowieka. Nie można pogodzić się z tym, że w Afryce głód – ta niemedialna, nietowarzysząca żadnym spektakularnym katastrofom, codzienna „cicha śmierć” – sprawia tyle cierpienia i zabija tyle dzieci, tyle światów konkretnych ludzi.

Dlatego zdecydowaliśmy się na publikację tych zdjęć – dedykujemy je wszystkim możnym tego świata, organizacjom międzynarodowym, politykom, przywódcom religijnym, ludziom międzynarodowego biznesu, przede wszystkim zaś tym, którzy czerpią zyski z eksploatacji ogromnych bogactw naturalnych Afryki.

Te zdjęcia wołają o sprawiedliwość

Pierwsze objawy choroby głodowej to wychudzenie, a także siwiejące (u dzieci!) lub wypadające włosy.

Dzieci chore na chorobę głodową

Dzieci chore na chorobę głodową

W kolejnym etapie choroby często występuje opuchlizna (obrzęk) twarzy, brzucha, nóg lub innych części ciała, spowodowana niedoborem białka (zniszczona zostaje tkanka tłuszczowa, pod skórą zbiera się woda).

Dzieci chore na chorobę głodową

Dzieci chore na chorobę głodową

Dzieci chore na chorobę głodową

Dzieci chore na chorobę głodową

Dzieci chore na chorobę głodową

Dzieci chore na chorobę głodową

Dzieci chore na chorobę głodową

Opuchlizna powoduje, że skóra
pęka i tworzą się rany.

Choroba głodowa powoduje obniżenie odporności organizmu (podatność na inne choroby), zniszczenia w rozmaitych narządach wewnętrznych, we krwi, w układzie nerwowym. U dzieci zbyt długo chorych i nieleczonych zachodzą nieodwracalne zmiany w mózgu.

Choroba głodowa powoduje wyniszczenie organizmu prowadzące do śmierci.

Dzieci chore na chorobę głodową

„Namiot” nad ciałkiem dziecka, aby żadne
przykrycie nie dotykało ran na skórze.

W Ośrodku Zdrowia

W Ośrodku Zdrowia

W Ośrodku Zdrowia

Realia – tam na miejscu

Głód dotyka rodziny, które nie mogą się wyżywić z uprawy małego poletka (te poletka wielkością przypominają raczej nasze ogródki), rodziny wywłaszczone z ziemi lub ograbione ze zbiorów przez wojsko. W takiej rodzinie działa naturalna zasada: aby rodzina przetrwała, muszą przetrwać osoby najsilniejsze. Stąd – przy braku jedzenia – najpierw posila się mężczyzna… Na samym końcu „kolejki do miski” są małe dzieci.

Następny powód choroby głodowej małych dzieci (karmionych piersią nawet przez dwa lata): źle odżywiona matka traci pokarm lub ma kolejne niemowlę. Dziecko z mleka matki musi „przestawić się” na fasolę. Jedno to wytrzyma, inne nie. (Mleko w proszku w całej Afryce Subsaharyjskiej jest bardzo drogie – to mleko dla turystów lub bogatych. Nadto do przygotowania posiłku z mleka w proszku potrzebna jest woda przegotowana, a nie woda ze strumyka. Ognisko na ugotowanie, jedynego w ciągu dnia, wieczornego posiłku i zagotowanie wody rozpala się wieczorem).

Kolejny powód: inna (nie głodowa) choroba dziecka, nieleczona. Gdy dziecko traci apetyt, w tych warunkach nie trzeba długo czekać, aby zapadło ono na chorobę głodową.

Posiłek w domowej kuchni

Zdjęcie z Ouesso-Peke w Republice Konga: posiłek
w domowej kuchni – bulwy manioku z ostrą papryką

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.