[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Aleppo nie umarło – ludzie żyją pomiędzy ruinami.

Akcja pomocy
„Aleppo – przywrócić godność”

– polega na pomocy finansowej dla konkretnych osób dorosłych – mieszkańców zrujnowanego wojną miasta Aleppo w Syrii – w utworzeniu miejsca pracy, przekwalifikowaniu się bądź wynajęciu lokalu na działalność gospodarczą.

Informujemy, że dotychczasowe „Mini-Projekty”, o sfinansowanie których zwracaliśmy się do Państwa, zostały zrealizowane. D Z I Ę K U J E M Y !

Czekamy na nowe „Mini-Projekty” – gdy będziemy mieć o nich informacje, zamieścimy je na tej stronie z prośbą do Państwa o wsparcie.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć pod zakładką 2018: Inwestycje w Aleppo.

MP 34. Rodzaj działalności: warsztat produkcji obuwia

  • Opis sytuacji: adresat wsparcia jest żonaty, ma dwoje dorosłych dzieci. Córka mieszka z rodzicami, jest nauczycielką, zarabia 60 euro miesięcznie. Syn jest żonaty, ma dwoje dzieci – 10-letnie i 5-letnie; jest szewcem, tak samo jak ojciec. Ojciec i syn chcą na nowo otworzyć warsztat produkcji obuwia. Mają lokal.
  • Wysokość potrzebnego wsparcia na zakup wyposażenia i urządzeń: 1 951,00 euro.

Aktualizacja: otrzymaliśmy wpłaty na realizację tego mini-projektu. Dziękujemy Ofiarodawcom!

MP 32. Rodzaj działalności: piekarnia

  • Opis sytuacji: adresat wsparcia jest piekarzem. Jest żonaty, jedyna córka uczy się na pielęgniarkę. Przed wojną mieszkali w wiosce, gdzie mieli dom i piekarnię pizza–fatair (placków nadziewanych serem, oliwkami itp.). W Aleppo wynajmują pokój w wielorodzinnym mieszkaniu. Mieszka też z nimi schorowany ojciec.
  • Wysokość potrzebnego wsparcia na przystosowanie lokalu i wyposażenia, by otworzyć piekarnię: 3 415,00 euro.

Aktualizacja: otrzymaliśmy wpłaty na realizację tego mini-projektu. Dziękujemy Ofiarodawcom!

Podziękowania

Dziękujemy Sponsorom wszystkich dotychczasowych Mini-Projektów! Z otrzymanych podziękowań dwa zamieszczamy poniżej:

Podziękowanie za sfinansowanie Mini-Projektu w Aleppo

Podziękowanie za sfinansowanie Mini-Projektu w Aleppo

Zachęcamy Państwa również do zajrzenia pod zakładkę:

Bilet do stacji Życie

– gdzie znajdą Państwo informacje o akcji „Bilet do stacji Życie” na rzecz dzieci w Aleppo.

Jak realizowane są „Mini-Projekty”
wyjaśnia s. Brygida Maniurka:

Oto e-mail przysłany do fundacji 27 lutego 2018 przez siostrę Brygidę Maniurkę FMM:

Jestem na misjach w Aleppo. W parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu. Jestem odpowiedzialna za kilka programów pomocy humanitarnej. Wraz z proboszczem o. Ibrahimem Alsabagh, chcemy Wam zaproponować partnerstwo w naszym programie „Mini-Projekt”.

Aleppo przed wojną było największym miastem przemysłowym w Syrii, zapewniającym ponad 60% produkcji krajowej. Dziś nie ma tu żadnego przemysłu, nie ma pracy. Jest ogromne bezrobocie. Ludność jest uzależniona od pomocy humanitarnej, inaczej nie mogłaby przeżyć.

Wiele osób szuka pracy, chociażby w ograniczonym zakresie. Jedni chcą powrócić do zajęcia, które wykonywali przed wojną. Inni – zwłaszcza młodzi, mający zawód – otworzyć jakiś warsztat, zakład itp. Nie mają jednak żadnego kapitału, aby zrealizować swoje marzenia. Staramy się ich wesprzeć. Polega to na tym: oni przedstawiają swój projekt z kosztorysem, a my szukamy dla nich środków realizacji tego projektu. W większości wypadków nie dajemy im pieniędzy, tylko zakupujemy potrzebny materiał/wyposażenie lub robimy kontrakt z naszym adwokatem, umożliwiający wynajęcie lokalu.

Od początku 2016 roku pomogliśmy 280 osobom „stanąć na nogi” w takich zawodach jak: fryzjer, piekarz, sklepik z ubraniami, sklepik z artykułami spożywczymi itp.

Ufamy, że w tym roku uda nam się pomóc kolejnym osobom stać się niezależnymi. Ponad 400 podań czeka na biurku parafialnym… Koszt jednego projektu waha się w granicach od 400 do 4000 EUR.

Dzięki programowi „Mini-Projekt” przywracamy ludziom godność, bo mogą żyć z „pracy swoich rąk”. Pomagamy, zwłaszcza młodym, zakorzenić się w kraju. Jest to też sposób na zatrzymanie emigracji, o której tak wielu jeszcze ciągle myśli.

W imieniu Alepińczyków, którym posługujemy, wyrażam naszą wdzięczność za Wasze pragnienie wsparcia i solidarności w czasie nadal trudnym dla nas tutaj, w Aleppo.

s Brygida Maniurka FMM

Na prośbę o więcej szczegółów siostra Brygida odpowiedziała (e-mail z 28 lutego 2018):

Osoba prosząca o wsparcie finansowe (całkowite lub częściowe) składa podanie wraz z kosztorysem w biurze parafialnym. Podanie jest rozpatrywane przez nasz Zespół, w którym jest m. in.: prawnik, ekonomista i proboszcz (koordynator). Jeżeli projekt zostanie wstępnie zakwalifikowany do realizacji, to osoba z Zespołu składa wizytę w domu zainteresowanego i miejscu gdzie projekt ma być realizowany.

Jeśli podanie dotyczy zakupu materiałów/sprzętu, osoba z Zespołu towarzyszy autorowi projektu w zakupie. Jeśli jest to podanie o pomoc w wynajęciu lokalu, zajmuje się tym nasz adwokat. Miejsce to jest potem wielokrotnie odwiedzane przez osobę z naszego Zespołu, by sprawdzić czy i jak autor projektu realizuje swój projekt. Sponsorom takiego konkretnego projektu przesyłamy opis sytuacji rodziny, zdjęcia z projektu i rozliczenia.

„Mini-Projekt” obejmuje chrześcijan wszystkich obrządków katolickich i prawosławnych. Jeśli byśmy mieli wystarczającą ilość funduszy, rozciągnęlibyśmy to wsparcie również na muzułmanów.

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.