[powrót]

[zdjęcie mikroskopu w ośrodku zdrowia] [zdjęcie mikroskopu w ośrodku zdrowia]

Na zdjęciach: siostra Józefina wraz z asystentką – rozpakowują i montują nowy mikroskop...

[list siostry misjonarki]

* Literówka: zamiast „przeciwprądowego” powinno być „przeciwprądkowego”.

[powrót]