[powrót]

[wykaz wydatków na wyposażenie klasy szycia w Rwandzie]

(Maszyny do szycia z napędem nożnym są produkcji europejskiej, stąd ich wysoka cena;
maszyny do szycia z napędem ręcznym są produkcji chińskiej).

[powrót]