[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Domy dla rodzin
na terenie parafii Nyakinama

Mapa Rwandy ze wskazaniem obszaru parafii Nyakinama

Na początku 2008 roku poszukiwaliśmy środków na wybudowanie domów dla najbiedniejszych rodzin z terenu parafii Nyakinama w Rwandzie.

Nasi Ofiarodawcy sfinansowali budowę czterech domów (w tym – jednego poprzez przekazanie 1% podatku).

Dziś, serdecznie dziękując za środki przekazane na ten cel, przedstawiamy:

  • dokumentację fotograficzną,
  • pokwitowanie przekazanych środków,
  • wykazy wydatków na budowę każdego z domów.

Parafia Nyakinama obejmuje teren zamieszkały przez 60 tys. Rwandyjczyków, z których 16 tys. to katolicy. Parafia podzielona jest na cztery centrale. Każda z tych central została obdarowana jednym domem. Decyzję o tym, komu w danej centrali zostanie postawiony dom, podjęła lokalna wspólnota – to oni wskazali najbiedniejszą w swoim rejonie rodzinę.

Odpowiedzialnym za budowę domów był ks. Grzegorz Leszczyk MIC – wikary parafii Nyakinama.

  • W centrali Nyakinama powstał dom dla wdowy (48 lat) wychowującej dwoje dzieci (9 i 12 lat), chodzących do II i III klasy szkoły podstawowej. Mąż został zamordowany w czasie wojny; po jego śmierci wdowa straciła też dom, odtąd mieszkała w domu wynajmowanym od bogatej kobiety (płatność w postaci pracy w polu).
  • W centrali Karambo wybudowano dom dla trójki sierot w wieku 16, 14 i 11 lat. Najstarszy chłopiec zajmuje się domem i opiekuje siostrą i bratem, którzy są w II i III klasie szkoły podstawowej. Sam chodzi do szkoły, gdy obowiązki mu na to pozwalają; jest w IV klasie szkoły podstawowej. Dotąd mieszkali w niedokończonym małym domku, który zaczęli budować jeszcze ich rodzice. Rodzice zmarli dawno, dzieci nie znają roku ich śmierci.
  • W centrali Rugarika również powstał dom dla rodzeństwa, którego rodzice nie żyją. Najstarsza siostra ma 28 lat, ale ze względu na bardzo poważne problemy zdrowotne (co spotęgowały złe warunki mieszkalne i brak jedzenia) nie może pracować i często musi przebywać w szpitalu. Młodszymi dziećmi (5 i 12 lat, starsze chodzi do III klasy podstawówki) zajmuje się 17-latka, która musiała zrezygnować ze szkoły; uprawia pole, by utrzymać rodzeństwo. Cała czwórka mieszkała dotychczas w domu, który należał do sąsiadów, w zamian za pracę na ich polu.
  • W centrali Tubungo także postanowiono przekazać dom sierotom. Najstarszy brat (21 lat) zajmuje się domem i uprawia pole, by utrzymać siebie i dwóch młodszych braci (13 i 16 lat), chodzących do III i VI klasy szkoły podstawowej.

Zapraszamy do:

  • zapoznania się z pokwitowaniem i wykazami wydatków – pod poniższym linkiem:

Dokumenty

  • obejrzenia niżej zamieszczonych zdjęć.

1. Stare (dotychczasowe) domy

Dotychczasowe domy

Dotychczasowe domy

Dotychczasowe domy

Dotychczasowe domy

Dotychczasowe domy

Dotychczasowe domy

Kuchnia (na zewnątrz)

Dotychczasowe domy

Wewnątrz domów (po prawej – ułożone na ziemi posłanie)

Dotychczasowe domy

Ubrania i buty trzeba wieszać pod sufitem
dla ochrony przed gryzoniami

2. Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Prace niwelacyjne, przygotowanie działek

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Częściowo wybudowane ściany,
przykryte liśćmi dla ochrony przed deszczem

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

Budowa nowych domów

3. Nowe domy

Nowowybudowane domy

Nowowybudowane domy

W nowych domach są już łóżka
(z resztek drewna na konstrukcję dachu)

Nowowybudowane domy

Nowowybudowane domy

»Muraho« – »Dziękujemy«
»Imana ikomeze kubarinda« – »Niech Bóg ma Was w swojej opiece«

Nowowybudowane domy

Nowowybudowane domy

Nowowybudowane domy

Nowowybudowane domy

Pamiątkowe zdjęcie na zakończenie prac budowlanych:
gospodynie, ekipa budowlana i sąsiedzi

Nowowybudowane domy

Na zdjęciu widoczny ks. Grzegorz Leszczyk

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.