[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Informacje jak przekazać 1% podatku za miniony rok znajdą Państwo pod zakładką: Jak przekazać 1% PIT.

Informacje o tym, jak wykorzystaliśmy 1% PIT za lata 2009-2018, znajdą Państwo pod zakładką: 1% PIT – poprzednie lata.

1% PIT za rok 2008 – podsumowanie

Łączna suma 1% podatku za rok 2008 przekazana przez Państwa fundacji Watoto – Dzieci Afryki to 85 681,18 zł – w tym:

 • 12 138,70 zł – to 1% PIT przekazany przez 19 osób, stałych uczestników akcji „Watoto” („opiekunów na odległość”), w ramach pomocy dla ich podopiecznych;
 • 73 542,48 zł – to 1% PIT przekazany przez 885 osób – zarówno stałych uczestników akcji „Watoto”, jak i osoby nieuczestniczące w stałej akcji pomocy – na cele podane w naszym apelu (zob. niżej).

Uwaga: zestawienie to obejmuje również kwoty przekazane przez urzędy skarbowe po terminie.

Cele, o których wsparcie apelowaliśmy, to:

Sumę przekazaną na te cele – 73 542,48 zł (po przewalutowaniach 17 836,53 euro) – podzieliliśmy, na podstawie Państwa wskazań, które przekazały nam urzędy skarbowe (lub bezpośrednio Państwo), na następujące kwoty:

68 500,86 zł  (16 612,24 euro) – bez wskazania przeznaczenia
2 359,85 zł  (573,06 euro) – ze wskazaniem: SZPITALIK, DOŻYWIANIE lub BILET
2 681,77 zł  (651,23 euro) – ze wskazaniem: SZKOŁA

Całą kwotę bez wskazania przeznaczenia postanowiliśmy przeznaczyć na budowę drugiego budynku szkoły podstawowej w Nyarushishi / Nkomero.

W imieniu afrykańskich dzieci serdecznie dziękujemy wszystkim Ofiarodawcom, którzy przekazali na ich rzecz 1% podatku za rok 2008!

1% PIT za rok 2007 – podsumowanie

Przedstawiamy podsumowanie przekazanego przez Państwa 1% podatku za rok 2007:

 • na zakup szkolnych ławek dla szkoły podstawowej w Nyakinamie (Rwanda),
 • na wybudowanie domów dla najuboższych rodzin w parafii Nyakinama (Rwanda),
 • dla Ośrodka Zdrowia i Ośrodka Dożywiania w Karamie (Rwanda).
 • bez konkretnego wskazania czyli do decyzji fundacji.

Uwaga: Niniejsze rozliczenie nie obejmuje 1% podatku za rok 2007 przekazanego przez stałych uczestników akcji „Watoto” („opiekunów na odległość”) w ramach pomocy dla ich podopiecznych.

Łączna kwota to 59 024,93 zł, na którą składają się środki przekazane przez 634 osoby
– w tym:

53 854,64 zł  – bez wskazania przeznaczenia
485,24 zł  – ze wskazaniem: SZKOŁA
2 801,20 zł  – ze wskazaniem: DOMY
824,85 zł  – ze wskazaniem: OŚRODEK ZDROWIA
1 059,00 zł  – ze wskazaniem: DOŻYWIANIE

59 024,93 zł to po przewalutowaniach 18 118,96 euro = ~18 119,00 euro

Urzędy Skarbowe przekazywały 1% PIT za 2007 rok bez podawania danych podatników, więc tylko tą drogą możemy wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować.

Zapraszamy również do zapoznania się z zawartością niżej wymienionych zakładek, gdzie pokazujemy jak Państwa pieniądze zostały wykorzystane.

Przeznaczenie środków:

 • 5 940,00 euro – na zakup ławek dla szkoły podstawowej w Nyakinamie (Rwanda).
  – Patrz: zakładka Nowe ławki szkolne.
 • 650,00 euro – na sfinansowanie budowy jednego domu (parafia Nyakinama, Rwanda). Końcówkę adresowanej na ten cel kwoty przekazujemy na budowę szkoły (patrz niżej). Uwaga: łącznie wybudowano cztery domy, bowiem osobno (oprócz 1% PIT) otrzymaliśmy wpłaty na jeszcze trzy domy.
  – Patrz: zakładka Domy dla rodzin.
 • 582,00 euro (327 euro + 255 euro) – na dożywianie dzieci (Ośrodek Dożywiania, Karama, Rwanda).
  Uwaga: nie możemy zrealizować planowanego zakupu sterylizatora do narzędzi medycznych dla Ośrodka Zdrowia w Karamie. Powód – rozbieżności zdań na temat priorytetu potrzeb pomiędzy miejscową administracją a naszymi misjonarkami prowadzącymi Ośrodek (skąd my to znamy?!). Dlatego też sumę przeznaczoną na ten cel dodajemy, na prośbę sióstr z Karamy, do kwoty przeznaczonej na dożywianie.
  – Patrz: zakładka Bilet do stacji Życie (część dotycząca Ośrodka Dożywiania).
 • 10 947,00 euro – na budowę od podstaw szkoły podstawowej w Nkomero (Rwanda).
  – Patrz: zakładka Budowa szkoły.

1% PIT za rok 2006 – podsumowanie

Podsumowanie wpłat 1% podatku za rok 2006 przedstawiamy łącznie z całościowym rozliczeniem wszystkich wpłat przekazanych na:

 • zakup mikroskopu do analiz medycznych, niezbędnego w ośrodku zdrowia w Garoua Boulai w Kamerunie; ośrodek ten prowadzi polska lekarka, s. Józefina – Małgorzata Grabowska (dominikanka); cena mikroskopu to 2000 euro;
 • budowę i wyposażenie małego szpitala (sali na 8 łóżek) dla dzieci cierpiących na chorobę głodową; o fundusze na ten cel prosiła polska pielęgniarka, s. Anna Kraska (ze Zgromadzenia Sióstr Służek NMPN) prowadząca ośrodek zdrowia w wiosce Karama w Rwandzie; podany pierwotnie szacunkowy koszt budowy i wyposażenia tego szpitala to 9600 euro.

Niniejsze rozliczenie nie obejmuje wpłat 1% podatku za rok 2006 przekazanych w ramach stałej pomocy dla podopiecznych przez uczestników akcji „Watoto” („opiekunów na odległość”).

Wpłaty w 2007 roku na zakup mikroskopu oraz budowę i wyposażenie szpitala:

18 904,54 zł  – wpłaty 1% podatku za rok 2006 (od 236 osób)
7 000,00 zł  – inne wpłaty na te cele
razem:  25 904,54 zł  : 3,7850 = 6 844,00 euro

Przeznaczenie środków:

 • 1 421,50 euro – na zakup mikroskopu. Ta kwota to wpłaty 1% podatku za rok 2006, które fundacja otrzymała do 20 marca 2007. Łącznie z wpłatami na ten cel przekazanymi w roku 2006, dało to potrzebną sumę 2000 euro.
 • 5 422,50 euro – na budowę i wyposażenie szpitala. Na powyższą kwotę składają się wpłaty 1% podatku za rok 2006, które wpłynęły po 20 marca 2007 oraz inne wpłaty przekazane w 2007 roku na ten cel. Łącznie z sumą nadpłat z Akcji „Watoto” w roku 2006 (czyli pieniędzmi wpłaconymi przez stałych „opiekunów na odległość” dodatkowo, ponad kwoty pomocy dla ich podopiecznych) wynoszącą 6 695,36 euro, którą postanowiliśmy przeznaczyć na ten szpital – dało to sumę 12 117,86 euro.

Kwota 12 117,86 euro przewyższyła koszt budowy sali na 8 łóżek; pieniędzy wystarczyło na dobudowanie łazienki, wyposażenie (w tym oświetlenie wraz z baterią słoneczną) i zakup partii odżywek.

Z przesłanego z Afryki w maju 2007 kosztorysu wykonawczego wyniknął następujący podział tej kwoty:

 • 9 386,00 euro – budowa sali na 8 łóżek,
 • 770,00 euro – budowa łazienki,
 • 1 961,86 euro – wyposażenie szpitala, zakup partii odżywek.

Zob. również: pokwitowania i listy sióstr pod poniższymi linkami.

Informacje i zdjęcia dotyczące budowy szpitala oraz zakupionego mikroskopu przedstawiamy pod osobnymi zakładkami (widocznymi w menu po lewej stronie) – prowadzą do nich również poniższe odnośniki:

Szpital dla dzieci

Mikroskop do analiz medycznych

W imieniu sióstr misjonarek, swoim własnym – a przede wszystkim w imieniu tych najbardziej potrzebujących: pacjentów ośrodków zdrowia w Karamie i Garoua Boulai – serdecznie dziękujemy za wszystkie wpłaty!

Zarząd fundacji „Watoto – Dzieci Afryki”

1% PIT za rok 2005 – podsumowanie

Wpłat oznaczonych jako 1% PIT za rok 2005 dokonało 140 osób – na łączną kwotę 15 277,20 zł. Środki te przeznaczyliśmy zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją na stronie internetowej na

Klasę szycia dla niepełnosprawnych

(105 wpłacających, łączna kwota: 11 926,09 zł) – z wyjątkiem wpłat od stałych „opiekunów na odległość”, którzy nie zadeklarowali, że wpłacają na powyższy cel – ich darowizny potraktowaliśmy jako wpłaty w ramach stałej pomocy dla ich podopiecznych, dzięki czemu mogli zmniejszyć swoje koszty związane z tą pomocą (35 wpłacających, łączna kwota: 3 351,11 zł).

W razie jakichkolwiek pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką O fundacji.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.