[English]     [Français]     [Deutsch]

Watoto - Dzieci Afryki
(„Watoto wa Afrika” to w języku
suahili – „Dzieci Afryki”)

Wystarczy zatrzymać się gdzieś w wiosce, w miasteczku, a nawet po prostu w polu – od razu pojawi się gromada dzieci. Wszystkie nieopisanie oberwane. Koszuliny, porcięta w nieprawdopodobnych strzępach. Za jedyny majątek, za jedyne pożywienie mają małą tykwę z odrobiną wody. Każdy kawałek bułki czy banana zniknie pochłonięty w ułamku sekundy. Głód wśród tych dzieci jest czymś stałym, jest formą życia, drugą naturą. A jednak to, o co proszą, nie jest prośbą o chleb czy owoc, nie jest nawet prośbą o pieniądze.
Proszą o ołówek.
Ołówek kulkowy, cena 10 centów. Tak, ale skąd wziąć dziesięć centów?
A oni wszyscy chcieliby chodzić do szkoły, chcieliby się uczyć.

Ryszard Kapuściński – Heban

Akcja „WATOTO” – pomoc dzieciom, starszym uczniom i studentom w Afryce – polega na:

  • pokryciu kosztów wykształcenia bądź wykształcenia i utrzymania afrykańskiego ucznia lub studenta,
  • nawiązaniu z nim kontaktu poprzez wymianę listów i zdjęć.

Akcja „Watoto” – to solidarność ponad granicami geograficznymi, politycznymi i kulturowymi. To szansa dla dziecka na zdobycie wykształcenia, naukę zawodu. Jesteśmy przekonani, że zmiana losu całej Afryki jest możliwa dzięki wykształceniu afrykańskich dzieci.

Kto organizuje pomoc w Afryce?

Placówki misyjne polskich zgromadzeń zakonnych (Siostry Dominikanki, Siostry Miłosierdzia z diecezji Musoma w Tanzanii, Siostry Franciszkanki SK, Siostry Pallotynki, Siostry Służki NMPN, Ojcowie Marianie).

Kto administruje akcją w Polsce?

Fundacja Watoto – Dzieci Afryki założona przez grupę wolontariuszy już wcześniej zaangażowanych w organizowanie pomocy dla afrykańskich dzieci.

Kto może zostać „opiekunem na odległość” afrykańskiego dziecka?

Naprawdę każdy – indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami.

Informacje o młodzieży i dzieciach czekających na pomoc zamieszczamy pod zakładką Czekają na pomoc.... Zasady akcji pomocy opisane są pod zakładką Najczęstsze pytania.

W razie dalszych pytań – prosimy o kontakt:

tel.: 22 756 58 50 lub 505 44 99 15
e-mail: fundacja@DzieciAfryki.org

Więcej informacji o fundacji – w tym adres siedziby, numer konta itp. – znajdą Państwo pod zakładką Najważniejsze informacje.

Niniejsza witryna www jest – oprócz wpisów w urzędowych bazach danych, facebookowej strony fundacji www.facebook.com/fundacja.watoto oraz okresowo aktualizowanej przez fundację informacji w bazie portalu ngo.pl – jedynym w Internecie oficjalnym źródłem informacji o działalności fundacji Watoto – Dzieci Afryki.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za informacje na innych stronach (witrynach) www.

Wszystkie zamieszczone w ramach niniejszej witryny materiały (tekstowe, wizualne i dźwiękowe) objęte są prawami autorskimi. Osoby, które chciałyby je wykorzystać (na swojej stronie www lub w inny sposób), powinny uzyskać zgodę administratora niniejszej witryny – kontakt: webmaster@DzieciAfryki.org.